Harmonogram súťaže 2017

Shedule of competition 2017

 

 


26. September/ Útorok/ Tuesday 


od/ from 14:00 príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition


27. September/ Streda/ Wednesday


7:30korepetície/ corepetition

8:30slávnostné otvorenie/ opening ceremonial

 7 ročník medzinárodnej kontrabasovej sútaže K. D. von Dittersdorfa 2017 / 7th year of International Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf 2017

9:00 – 10:00 – 1. kategória/ 1st category

10:00 – 11.301. kolo/ 1st round – 2. A + B kategória/2. A + B category 

11:30 – 13:301. kolo/ 1st round – 3. A + B kategória/3. A + B category 

14:00 obedná pauza/ lunch break

15:30 –  2. kolo/ 2nd round  2. A + B kategória/2. A + B category

17:00 –  2. kolo/ 2nd round 3. A + B kategória/ 2. round 3. A + B category

20:00 koncert + vyhodnotenie/ evaluation of competition


právo na zmenu vyhradené/ all rights reserved….