Harmonogram súťaže 2017

Shedule of competition 2017

 

 


26. September/ Útorok/ Tuesday 


od/ from 14:00 príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition


27. September/ Streda/ Wednesday


7:30korepetície/ corepetition

8:30slávnostné otvorenie/ opening ceremonial

7. ročník medzinárodnej kontrabasovej sútaže K. D. von Dittersdorfa 2017 / 7th year of International Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf 2017

 

9:00 – 10:00 – 1. kategória/ 1st category

break

10:00 – 11.00 – 1. kolo/ 1st round – II. A kategória /2nd. A category 

11:00 – 11.30 – 1. kolo/ 1st round – II. B kategória /2nd. B category 

break

12:00 – 13:00 – 1. kolo/ 1st round – III. B kategória/3. B category 

obedná pauza/ lunch break   

15:00 –  2. kolo/ 2nd round  II. A kategória/2nd. A category

15:30 –  2. kolo/ 2nd round  II. B kategória/2nd. B category

Coffe break

16:30 –  2. kolo/ 2nd round III. B kategória/ 2. round 3rd. B category

 

Concert hall of J. Cikker „RADNICA“ nám. SNP Nr. 1.
20:00 vyhodnotenie súťaže a koncert víťazov  
/ evaluation of competition and concert of winners   
Presentation of new edition of music from Slovak Double Bass Archive edition for children    S. Prokofiev „12 pieces for double bass and piano“
/Ján Prievozník – double bass, Matej Arendárik – piano  

právo na zmenu vyhradené/ all rights reserved….