BASSFEST2016_FB_07

International Double Bass competition

of Carl Ditters von Dittersdorf 2016

Medzinárodná Kontrabasová súťaž

Karla Ditters von Dittersdorfa 2016

 


2. November/ Streda/ Wednesday

príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition


3. November/ Štvrtok/ Thursday

7:30 – korepetície/ corepetition

8:30slávnostné otvorenie/ opening ceremonial

Medzinárodná kontrabasová sútaž K. D. von Dittersdorfa/ International Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf

9:00 – 10:00 – 1. kategória/ 1st category

10:00 – 11.30 – 2. A + B kategória/2. A + B category 

11:30 – 13:30 – 3. A + B kategória/3. A + B category 

14:00 obedná pauza/ lunch break

16:00 2. kolo 2. A + B kategória/2. A + B category

17:0018:30 2. kolo 3. A + B kategória/ 2. round 3. A + B category

20:00 koncert + vyhodnotenie/ evaluation of competition