POPLATKY/ COSTS :

 


Kurzovné/ Workshop fee:


20EUR/ deň/ day

50% zľava pre členov Slovak Double Bass Club

50% reduction of price for the members of Slovak Double Bass Club


Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 10EUR

2. kategória/ 2nd category: 20EUR

3. kategória/ 3rd category: 30EUR


Ubytovanie/ Accomodation:

15EUR/ noc/ night


všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici

/all costs need to be paid after arrival to the Academy of Arts in Banská Bystrica