Harmonogram/ Schedule

 

 

 

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf

2017 / 7th year

 

&

 

 

BASS FEST+2017 

8th year of workshops & concerts


 

 

 

 


 

Harmonogram/ Schedule 

 

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2017

 


26. September / Útorok/ Tuesday


Pre účastníkov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K.D. vo Dittersdorfa 2017/

For the competitors of international double bass competition of C. D. von Dittersdorf 2017

 

od/ from 14:00 príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition

 


27. September/ Streda/ Wednesday


7:30 – korepetície/ corepetition

8:30 –slávnostné otvorenie/ opening ceremonial –

7 ročník medzinárodnej kontrabasovej sútaže K. D. von Dittersdorfa 2017 / 7th year of International Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf 2017

 

9:00 – 10:00 – 1. kategória/ 1st category

break

10:00 – 11.00 – 1. kolo/ 1st round – II. A kategória /2nd. A category 

11:00 – 11.30 – 1. kolo/ 1st round – II. B kategória /2nd. B category 

break

12:00 – 13:00 – 1. kolo/ 1st round – III. B kategória/3. B category 

obedná pauza/ lunch break   

15:00 –  2. kolo/ 2nd round  II. A kategória/2nd. A category

15:30 –  2. kolo/ 2nd round  II. B kategória/2nd. B category

Coffe break

16:30 –  2. kolo/ 2nd round III. B kategória/ 2. round 3rd. B category

Concert hall of J. Cikker „RADNICA“ nám. SNP Nr. 1.
20:00 vyhodnotenie súťaže a koncert víťazov  
/ evaluation of competition and concert of winners   
Presentation of new edition of music from Slovak Double Bass Archive edition for children    S. Prokofiev „12 pieces for double bass and piano“
/Ján Prievozník – double bass, Matej Arendárik – piano  

 

 


Harmonogram/ Schedule

BASS FEST+2017/ workshops & concerts


28. September/ Štvrtok/ Thursday


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:

Thierry Barbé

“Double bass history in France”“

15-18 výuka/ tutorial

 


28. September / Thursday CONCERTS

Concert hall „Radnica“ hall of Ján Cikker, SNP square Nr. 1  Banská Bystrica

19:00 concert of lectors

Miloslav Jelínek  – double bass /CZ   / V. Fuka, Bottesini, Gajdoš                                             

Marcela Jelínková – piano /CZ

Christine Hoock – double bass /AT   /A. Piazzolla  – Contrabajisimo  and Milotan                  

Milan Paľa /SK, Ladislav Fanzowitz/SK                                                   

Milan Paľa – violin /SK  /E. Grieg – 2nd Sonata op. 13                                                                 

Ladislav Fancowicz – piano /SK    

 


20:00 concert of lectors 2

Ján Krigovský – double bass, vienesse violone /SK /R. Gliere, K. D.von Dittersdorf                               

Milan Paľa /SK, Milan Radič /SK,AT

Thiery Barbé – double bass /FR  / S. S. Colombe, E. Cwojdzinski, E. Garner                                      

Matej Arendárik – piano /SK   


21:00POCTA HUMELOVI                                             

 presentation of new CD  “J. N. Hummel in Wartberg” 

N. Hummel – Trio in F dur op.22 n.3, Quartete Es dur, Sonata for piano and double bass (orig. violoncello) A dur op.104                     

 Collegium Wartberg /SK – on periode instruments                                                                    

Ján Krigovský – G violone, double bass /SK                                                                               

Fritz Kirchner – violine /AT                                                                                                         

Wolfram Fortin – viola /AT                                                                                                      

Robert Šebesta – clarinete /SK                                                                                                

Peter Guľas – piano /SK   

  

after concert Aperro…


29. September / Piatok/ Friday


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:

František Szanto/SK,CH

„Fit to music“

15-18 výuka/ tutorial


29. September /Friday CONCERTS

Concerts in concert hall „Radnica“ hall of Ján Cikker, SNP square Nr. 1  Banská Bystrica


19:00:       concert of lectors                                                

Dan Stewe –  double bass/SWE   /A. Piazzolla, G. Scelsi, T. Hauta-aho, B. Salles, L. P. Hagen, M. Marais                                                                                  Matej Arendárik – piano /SK                 

                                

Béla Szedlák – double bass/HU,CH   / L. Montag  – Mikrokonzert

 

Ján Prievozník – double bass /SK /J. M. Sperger,                                                                                      

Matej Arendárik – piano / SK


20:00:      BAROKOVÉ BACCHANÁLIE 

H.I. Bibber , Vilsmayr, P. Brunn, Berteau a Haydn                                                                             

Gunar Letzbor  – baroque violin / AT                                                                                                                      

Petr Skalka – baroque cello / CZ                                                                                            

Peter Guľas- cemballo/ SK                                                                                                               

Ján Krigovský – G violone/ SK                                                                                              

Ján Prievozník – G violone, baroque double bass / SK 


 21:00:     JAZZ CONCERT                                                     

Pišta Bartuš & fun                                                                                                           

Štefan “Pišta” Bartuš – jazz bass /SK                                                                                           

Patrik Žigmund – violin /SK                                                                                                           

Alan Bartuš – piano /SK  


30. September/ Sobota/ Saturday


9:00 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture:  

Béla Szedlák  

  „Ein Leben für den Kontrabass: Lajos Montág“

15-18 výuka/ tutorial /

korepetície, príprava na záverečný koncert/ corepetition and preparations of final concert


 

concert hall Academy of Arts/ Faculty of music arts in Banská Bystrica, Kollarova 22


 

19:00

Final  Concert

The best participiants of   BASS FEST+2017

 


—————–  AFTER PARTY  ———————–


 

právo na zmeny vyhradené/ all changes reserved…..