Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ďalší ročník medzinárodných interpretačných kurzov, seminárov a koncertov

BASS FEST+2019

sa bude konať v dňoch

25-28 September 2019

na Akadémii Umení, Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici 

  

 

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council