Medzinárodná kontrabasová súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa 2018

3. október 2018

Akadémia Umení, fakulta múzických umení v Banskej Bystrici, J. Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica

ditters von detterrsdorf

IMG_196.jpg

8. ročník medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je organizovaná Slovak Double Bass Clubom. Je určená pre všetkých kontrabasistov, žiakov, študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, hudobných akadémií a univerzít. 

Počas siedmych ročníkov existencie súťaže sa v jednotlivých kategóriách zúčastnilo viac ako 150 súťažiacich zo základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých umeleckých škôl a akadémií z 12 krajín Európy. (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Rusko, Mongolsko, Čína, Švajčiarsko a i.) V dvoch kategóriach je povinnosťou predviesť povinnú skladbu skonponovanú pre aktuálny ročník od Slovenského súčasného skladateľa. (V r. 2013 to bola kompozícia  – „Fare Musica“ Vojtech Didi, 2014 – „Bassome mucho“ Jevgenij Iršai, 2015 skladby Slovenských autorov, Ľ. Rajter, T. Frešo, S. Palúch). 2016, Ľ. Rajter – Sonatína pre kontrabas a klavír, a V. Fortin – „Toccata for db and piano“, 2017- Vladimír Martinka – „Magic of castle Veľký Biel“ a skladba od L. Kubkoviča: Sonatína A major v edícii SDBC. 

Tento rok sme požiadali nášho dlhoročného priateľa a podporovateľa, významného kontrabasistu, pedagóga a v neposlednom rade skladateľa Miloslava Gajdoša, ktorý oslavuje tento rok významné životné jubileum, o skomponovanie povinnej skladby pre najvyššiu 3. kategóriu súťaže. Ďalšími povinnými skladbami sú: kompozícia od  súčasného slovenského skladateľa Vítezoslava Kubičku „Passacaglia s-d-b-c“ pre sólo kontrabas. A známa kompozícia od skladateľa Ľudovíta Rajtera – „Sonatína pre kontrabas a klavír“ 

Cieľom súťaže je obohatiť, motivovať a podporiť zdravú súťaživosť medzi študentmi kontrabasu a účastníkmi celého podujatia BASS FEST+2018, ponúknuť všetkým účastníkom, poslucháčom a návštevníkom možnosť porovnať svoje výkony s interpretmi z iných štátov a zástupcami iných medzinárodných škôl.

Podmienkou a cieľom organizátorov je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia súťažiacich, v podobe zloženia medzinárodnej poroty pozostávajúcej z uznávaných osobností, kontrabasistov, sólistov a pedagógov na popredných vysokých školách u nás i v zahraničí.

 

 

more info here

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council