POPLATKY/ COSTS 2019:

Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 10EUR/ 0EUR*

2. kategória/ 2nd category: 20EUR

3. kategória/ 3rd category: 30EUR


Ubytovanie/ Accomodation:

15EUR/ 17EUR noc/ night


 

* V prípade ak si študent zakúpil noty „Prokofiev: Hudba pre deti“ neplatí za 1. kategóriu štartovné 

* In case if student bought sheet of music „Prokofiev – music for children“, don’t need to pay fee for 1st category

Všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici

/all costs need to be paid after arrival to the Academy of Arts in Banská Bystrica