POPLATKY/ COSTS 2021:

Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 20EUR

2. kategória/ 2nd category: 30EUR

3. kategória/ 3rd category: 50EUR


Ubytovanie/ Accomodation:

Kvôli organizačným dôvodom a nízkej kapacite na internáte Akadémie Umení v Banskej Bystrici nevieme garantovať ubytovanie. Preto je potrebné aby si každý účastník zabezpečil ubytovanie sám vo vlastnej réžii. /

Due to organisation reasons and low capacity of hostel of Academy of Arts in Banská Bystrica we are not able to organize accomodation in this moment. Every participant has to organize accomodation ourself.


Všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici

/all costs need to be paid after arrival to the Academy of Arts in Banská Bystrica