POPLATKY/ COSTS 2022:

 

Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 20EUR

2. kategória/ 2nd category: 50EUR

3. kategória/ 3rd category: 100EUR


 


Všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode a registrácii na konzervatórium v Košiciach.

/alebo prevodom na účet organizátora SDBC

/all costs need to be paid after arrival to the Košice conservatory

/ or bank transfer to the account of organizer SDBC


TATRA BANKA

IBAN: SK1611000000002927848313

BIC TATRSKBX