Porota pre rok 2019: 

Predseda poroty:

 

Thomas Martin/UK

 

Členovia

Thierry Barbé /FR, Miloslav Jelínek /CZ, Rustem Gabdulin /RUS, Leszek Sokolowski /PL, Peter Kubina /HU,

Ján Krigovský /SK,  Ján Prievozník /SK

 

Právo na zmenu vyhradené.

SDBC