Súťažná porota 2023: 

 

PREDSEDA POROTY:

Ján Krigovský/SK

Členovia: 

 

Irena Olkiewicz /PL

 

Zsolt Fejervári / HU

 

Miloslav Jelínek /CZ

 

Ján Prievozník /SK

 


 all changes reserved

SDBC 2023