Medzinárodná kontrabasová súťaž Karl Ditters von Dittersdorfa 2019

Akadémia Umení, fakulta múzických umení v Banskej Bystrici

23-24 September 2019 

„Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich“

„One of the most important rule and the mail point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants“

SDBC

 


Kategórie súťaže a repertoár pre rok 2019

Competition categories and repertoire for the year 2019:

 


1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl

I. A – 5-10 rokov

I. B – 11-15 rokov

I. C – 16 rokov a vyššie

1st. Category: pupils of primary music schools:

I. A – 5-10 years

I. B – 11-15 years

I. C – 16 years and higher

 

 

Repertoár /Repertoire:

I A: 5-10 rokov/ 5-10 years

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra do max 5 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment max. 5 min


I. B – 11-15 rokov/ 11-15 years

I. kolo/ 1st round:

Povinná skladba/ obligatory composition:
Jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club –

Prokofiev/ Transkripcie: hudba pre deti (2017)

One piecefor double bass and piano from edition of Slovak Double Bass Club

 Prokofiev/ Transcription: Music for children. (2017)

objednávka: Prokofiev Transcription – „Hudba pre deti“ TU!

Order: Prokofiev – Transcription „Music for Children“ HERE!

 

II. kolo/ 2nd round

Skladba podľa vlastného výberu, solo, alebo so sprievodom klavíra/

piece of free choice – solo or with piano accompaniment.


I. C – 16 rokov a vyššie/ 16 years and higher

I. kolo/ 1st round:

Povinná skladba/ obligatory composition:

Jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club – Prokofiev/ Transkripcie: hudba pre deti (2017)

/One piece for double bass and piano from edition of Slovak Double Bass Club / Prokofiev/ Transcription: Music for children. (2017)

objednávka: Prokofiev Transcription – „Hudba pre deti“ TU!

Order: Prokofiev – Transcription „Music for Children“ HERE!

alebo/ or

Vladimír Martinka – „Magic Castle“ /SDBC production/

objednávka  nôt /Martinka „Magic castle“ TU!

order sheet /Martinka „Magic Castle“ HERE!

II. kolo/ 2nd round

Skladba podľa vlastného výberu, sólo, alebo so sprievodom klavíra

/ piece of free choice – solo or with piano accompaniment.


/cena nôt s CD je 20EUR/ súťažiaci ktorí si zakúpia noty majú v 1. kategórii štartovné 0 EUR/

/price for music sheet with included CD is 20 EUR/ competitors who need to buy this edition in 1st category has no competition fee/

 


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


2A kategória: do 18 rokov dátum narodenia od 23.9.2001

2nd Acategory: till 18 years: date of birth from 23.9.2001

Repertoár / Repertoire: 

I. kolo/ 1st. Round:

Povinná skladba/ Obligatory composieiton:   

1. Vladimír Martinka – Magic Castle /SDBC/

objednávka  nôt /Martinka „Magic castle“ TU!

order sheet /Martinka „Magic Castle“ HERE!

 

a/ and  

2. jedna časť zo suity od Víťazoslava Kubičku –  „Suita pre kontrabas solo“ 

/ one movement from suits form Víťazoslav Kubička „Suita for db solo“

STIAHNUŤ TU /DOWNLOAD HERE:

3. Dve časti z barokovej sonáty –  /Bach, Marcello, Fesch, Eccles

Two movements from baroque sonata /Bach, Marcello, Fesch, Eccles

 

——-

II. kolo / II Round:

Rýchla časť z klasického koncertu s kadenciou

Fast movement from classicism concert with cadenza  

 


2B kategória: od 18 rokov a vyššie: dátum narodenia

do 23. 9. 2001

2nd B category: 18 and higher: date of the birth

till 23. 9. 2001

Repertoár / Repertoire:

I. kolo/ 1st. Round: 

Povinná skladba/ Obligatory composition:

1. David Heyes – „Lamentationes“ /for Ján Krigovský and SDBC/

Stiahnuť TU/ Download HERE Heyes „Lamentations“

a/ and

2. Dve kontrastné časti zo Suity J. S. Bach alebo H. Fryba/

two contrast movements from J. S. Bach suites, or H. Fryba – „Suite in old style“

3. Dve kontrastné časti zo sonát : Sperger, Mišek, Rajter/

two contrast movements from sonatas: Sperger, Mišek, Rajter

 

II. kolo / II Round:

1. Virtuózna skladba podľa vlastného výberu so sprievodom klavíra max. 10 min

Virtuose piece of free choice with accompaniment piano max. 10 min

2. Dve kontrastné časti z klasického koncertu plus jedna kadencia

 Two diferent movement from classicism concerto and one cadenza


3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


Iba jedna kategória / nie sú podkategórie A a B

Only one category / no subcategories A and B


Repertoár / Repertoire:

I. kolo/ 1st. Round:

 

1. Povinná skladba /obligatory composition:

Zdenko Frankenberg Daneš /arr. Ján Krigovský 

Chiaccona in G for Double Bass solo

1. Allegro moderato

2. Largo

3. Presto 

 

2. Dve kontrastné časti z klasickej sonáty J. M. Spergera

3. Skladba virtuózneho charakteru podľa vlastného výberu – max 7 min

Virtuose piece of free choice for double bass  – max. 7 min

 

 

II. kolo / II Round:

1. Dve časť z klasicistického koncertu s kadenciou (Vaňhal, Dittersdorf, Sperger, Hoffmeister, Dragonetti..)

 Two movement from classicism Concerto with cadenza (Vaňhal, Dittersdorf, Sperger,Hoffmeister, Dragonetti…)  

a/and

2. Jedna časť z koncertu 19-21. storočia

One movement from concerto 19-21. century

 


právo na zmeny vyhradené….

all changes reserved…..


Competition shedule

Points and valuational criteria 2019

Copetition jury 2019

Competition fee 2019

Competition prices 2019