Harmonogram súťaže 2019

Shedule of competition 2019


22. September/ NedeľaSunday

od/from 16:00 príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition


23. September/ Pondelok/ Monday


7:30 – korepetície/ corepetition

9:00 slávnostné otvorenie/ opening ceremonial

9. ročník medzinárodnej kontrabasovej sútaže K. D. von Dittersdorfa 2019 

/ 9thyear of International Double bass competition of K. D. von Dittersdorf 2019

9:30 – 11:00 – 1. kategória/ 1st category

11:00 – 12.30 – 1. kolo/ 1st round – II. A kategória /2nd. A category 

obedná pauza/ lunch break   

14:00 – 15.30 – 1. kolo/ 1st round – II. B kategória /2nd. B category 

break

16:00 – 18:00 – 1. kolo/ 1st round – III. kategória/ 3. category 


24. September/ Útorok/ Tuesday


7:30 – korepetície/ corepetition

9:00 –  2. kolo/ 2nd round  II. A kategória/2nd. A category

11:00 –  2. kolo/ 2nd round  II. B kategória/2nd. B category

obedná pauza/ lunch break   

14:00 –  2. kolo/ 2nd round III. kategória/ 2. round 3rd. category


časová korekcia vyhradená! / all time changes reserved!


Concert hall of J. Cikker „RADNICA“ nám. SNP Nr. 1.

19:00 vyhodnotenie súťaže a koncert víťazov 2019

evaluation of competitionand concert of winners    


právo na zmenu vyhradené/ all rights reserved….


 Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu: