POPLATKY/ COSTS 2018:

 

 

Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 0 EUR

2. kategória/ 2nd category: 20EUR

3. kategória/ 3rd category: 30EUR


Ubytovanie/ Accomodation:

15EUR/ 17EUR noc/ night


Všetky poplatky sa platia až na mieste pri príchode na Akadémiu Umení v Banskej Bystrici

/all costs need to be paid after arrival to the Academy of Arts in Banská Bystrica