Competition jury 2023: 

Chair man:

 

Ján Krigovský/SK

 

Members: 

Irena Olkiewicz /PL

 

Zsolt Fejervári / HU

 

Miloslav Jelínek /CZ

 

Ján Prievozník /SK

 


 

právo na zmenu vyhradené

SDBC 2023