2% pre Slovak Double Bass Club

posted in: Uncategorized | 0

2_pohladnica_WEB-1

Slovak Double Bass Club je občianske združenie profesionálnych i amatérskych hráčov na kontrabas, ktorého cieľom je pôsobiť na medzinárodnej úrovni a reprezentovať kontrabasové interpretačné umenie rôznych kotrabasových zoskupení ako i komornú a džezovú hudbu v spolupráci s inými nástrojovými skupinami.

Slovak Double Bass Club organizuje hudobné workshopy, koncerty a benefície, buduje kotrabasový archív. Pomáha hudobníkom organizačne i umelecky sa zviditeľniť. Podporuje mladé talenty, skladateľov a interpretov klasickej i džezovej hudby.

Slovak Double Bass Club v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bytrici organizuje hudobný workshop Bass Fest a medzinárodnú kontrabasovú súťaž K. D. von Dittersdorfa.
Organizuje hudobný festival Musica Perennis Iuventutis zameraný na podporu mladých hudobníkov.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov: Slovak Double Bass Club
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Senec, 903 01, Hviezdoslavova 44
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42181461