J. N. Hummel: sonata for violoncello and piano/ transcription for double bass
J. N. Hummel: sonata for violoncello and piano/ transcription for double bass
Slovak Double Bass Archive, je iniciatíva Slovak Double Bass Club ktorý chce touto cestou spoluvytvárať a podporovať vznik nových prevažne slovenských kompozícií pre kontrabas. Preto vznikla v priebehu niekoľkých rokov edícia, resp. edície, ktoré majú za prvoradý cieľ podporu a vydávanie týchto kompozícií vo vlastnej produkcii SDBC. Na tento účel sa snažíme záskavať rôzne granty a podporu, ktorá je na takúto produkciu nevyhnutná. Vašou podporou a kúpou týchto nôt teda podporujete predovšetkým skladateľov a ich snahu prispieť do slovenského kontrabasového archívu novými kompozíciami. Slovak Double Bass Archive je rozdelený na tieto základné skupiny a to:
 • Sólové kompozície
 • kompozície pre kontrabas a klavír
 • komorné diela
 • diela pre kontrabas a orchester
 • detská edícia
Ďakujeme za Vašu podporu!  SDBC
not rated 20.00 Add to cart
S. Prokofiev – transcription – music for children
S. Prokofiev – transcription – music for children

S. Prokofijev  – transkripcie – hudba pre deti  SDBC production, edícia detský kontrabasový archív Zámerom vydania nôt transkipcií 12 skladbičiek pre deti od Sergeja Prokofijeva je v prvom rade ich samotný pôvab, nálada, originalita, dôvtip a kompozičná kvalita. Zámerom je priblížiť skladby … Continued

not rated 20.00 Add to cart
SDBC archive No.1 Kubička, Daneš, Gajdoš, Heyes
SDBC archive No.1 Kubička, Daneš, Gajdoš, Heyes
Slovak Double Bass Archive, je iniciatíva Slovak Double Bass Club ktorý chce touto cestou spoluvytvárať a podporovať vznik nových prevažne slovenských kompozícií pre kontrabas. Preto vznikla v priebehu niekoľkých rokov edícia, resp. edície, ktoré majú za prvoradý cieľ podporu a vydávanie týchto kompozícií vo vlastnej produkcii SDBC. Na tento účel sa snažíme záskavať rôzne granty a podporu, ktorá je na takúto produkciu nevyhnutná. Vašou podporou a kúpou týchto nôt teda podporujete predovšetkým skladateľov a ich snahu prispieť do slovenského kontrabasového archívu novými kompozíciami. Slovak Double Bass Archive je rozdelený na tieto základné skupiny a to:
 • Sólové kompozície
 • kompozície pre kontrabas a klavír
 • komorné diela
 • diela pre kontrabas a orchester
 • detská edícia
Ďakujeme za Vašu podporu!  SDBC
not rated 15.00 Add to cart
2CD BassBand & Martin Babjak “FATHER”
2CD BassBand & Martin Babjak “FATHER”

SDBC production Vám predstavuje v poradí druhé CD slovenského kontrabasového kvarteta BassBand a slovenského bas baritonistu Martina Babjaka s názvom “Father”.  Na CD nájdete známe originálne skladby napísané pre kontrabasový kvartet (Bernard Alt, Josef Lauber a i.) ale i kompozície … Continued

not rated 15.00 Add to cart
CD Anton Jaro “Shadow Game”
CD Anton Jaro “Shadow Game”

Nové CD slovenského kontrabasistu Antona Jara "SHADOW GAME" , ktoré vyšlo v produkcii SDBC production! 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa spokojných poslucháčov! 

SDBC

tento projekt podporili: 

" Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" ,

"Supported using public funding by Slovak Arts Council",

not rated 10.00 Add to cart
CD BassBand
CD BassBand
BassBand CD Pavol Bodnár   - Lam-Mal-Lam  /2015/ Stano Palúch – Basovica „Bassovica  /2013/ Marcel Comendant – Nu Stiu –Neviem  –„I don´t know“   /2014/ Rafael Catalá – Rumbass / 2015/ Lucia Chuťková – Metal Song(/2015/ Marian Lejava  - Fúga/Útek  zo „Sonata Brevis „/2015/ "Fuga/Escape" / (no.3 from Sonata brevis, 2015 Ján Borza – Hádka číslo 5 „The scrape Nr. 5“ /2005/ Vincent Jaš – Málka /2013/ Herwig Neugebauer  - Soulful Suzie /2014/ Ján Gréner – Štyri ľudové piesne „For folks songs“  /2015/      Komentáre autorov:   J.Gréner:...moja slabosť pre túto zvláštnu úchylku/4.kontrabasy/ , vychádza pravdepodobne zo skutočnosti , že sám hrám už veľa rokov na podobne , ak nie aj viac diskriminovanom nástroji – viola.. Probably my qualm for this special deviation (4 basses) comes from the fact, that since years I play very similar (maybe more underprivileged) musical instrument – viol.   V.Jaš – štyri telá- štyri hlasy , vyhrávajú kontrabasy...  4 bodies – 4 voices, the winners are basses...   P.Bodnár –Kontrabas je nástroj, ktorý ma často sprevádza v jazzových produkciách, Zbožňujem ho! Keďže súzvuky v basovom registri znejú "muddy", zablatene, nečisto, rozhodol som sa popustiť uzdu fantázii a výsledkom je skladba Lam-Mal-Lam. Ako Lamačan a sezónny turista robím krátke túry v Malých Karpatoch. Jednou z mojich obľúbených krátkych trás je Lamač --> Malinský vrch --> Lamač. Na tejto trase mi napadla aj téma kontrabasového kvarteta. Jankovi sa názov páčil mimo iného aj preto, že evokuje technickú obtiažnosť skladby ( "lám"anie prstov ), a že v názve je i arabský motív; názov pripomína nejaké arabské slovo. Výhoda názvu tkvie v tom, že v prípade vojny s arabmi môže Janko argumentovať, že má rád arabov, lebo hrá skladbu s názvom Lam-Mal-Lam.  Pavol Bodnár It was a pleasure for me, as Janko spoke to me to write a song for the contrabass quartet. I adore a contrabass as an musical instrument, which follows me  by jazz performances. It was a big challange to write a song for this group. Forasmuch as sound the harmonies in the bass register „muddy“, not clean, I decided to don´t write the crossholds with the under voices beyound the common chords and octavs, to do not mist the harmony uselesly. After first check of score in progress Janko asked me: „Will be there no harmony?“, I decided to add more tones into the under-surface. At last he argued me, that I don´t have to take care about the technical limitings, that all to vocal g1 is actable by contrabass. I decided to let the phantasy fly and the result it the song Lam-Mal-Lam.   M.Comendant- Skladba Nu știu vznikla na pokyn ;-) môjho švagra a hlavne šéfa bassbandu. A som veľmi rád že sa to podarilo nahrať, aj ze spravili chlapci aj videoklip k tomu. Samozrejme ze sa veľmi teším že som mohol takýmto spôsobom prispieť do repertoáru basoveho kvarteta. Je to veľká pocta pre mňa. Inšpiráciou pre mňa boli moje korene a dúfam že je to len začiatok našej spolupráce. Prajem všetko dobré. – The song Nu știu uprised on the signal of my Brother-in-Law nd the boss of the bassband. I´m very happy, that in managed to record this song and that guys made a video-clip for this song too. Of course, I´m very happy, that I was able to contribute for a repertory of this bass quartet in this way. It is a big honour for me. It were my rootage as an inspiration for me and I hope, it is the beginn of our cooperation. I wish all the best!   Rafael Catala- BassBand: „Milý Rafael chceli by sme od Teba mať nejaký „kúsok“ pre nové CD....“ Čože? Písať pre 4 kontrabasy? Nechceli by si milý Janko ešte bubienok? Hmm? Takže, naozaj, skladateľ ako ja má písať pre 4 kontrabasy...to je jasné...mmm...no ano...gajdy a triangel by boli asi ešte problematickejšie, čo? A Janko, veď ten hral na kontrabase piccolo miesta. Ak sú jeho kolegovia tiež takí dobrí... „Oukej“, skúsime to. Tak Juanito, v krátkem čase vznikol Rumbass. A preto musíte pri hraní vypustiť „sviňu“ a na konci skladby zmyselne vrtieť zadkom. A síce tak ako stojí v partiture, Súhlas? Správne Repeat a Fade prodĺžiť. To aspoň pri nahrávaní nebude „vidieť“ Bassband: ...“Hello Rafael, we would like  to have a song for the Bassband from you...“ Rafael Catala:„What? To write for 4 basse? Would you like, dear Jan, any drum to it? Hmm? So, really, a composer as me should write for 4 basses...no question....mmmm. A bagpipe and triangle would be maybe more difficult, or? And Jan, he played some contrabass piccolo places. If his colleagues  are so good like he. Okay, let´s tray to do it! So Juanito, in the short time arose the Rumbass. And than you have to let out the pig and shake with the ash on the end of this song salaciously. As it stays in the score. Do you agree? To extend the Repeat and the Fade. It cannot be seen by the recording. Rafael   J.Borza-   „najtragickejšie hádky končia tie nevypovedané!“ „ the most tragic scrapes ends unsaid!“  
 1. Lejava
"Bass Band? Štyria blázni, metaloví barokisti. Cely čas pri nahrávaní Fúgy/Úteku som ich musel krotiť! Sála, kde sme to nahrávali už praskala v základoch! Teším sa, že si chalani skladbu objednali a poriadne sa do nej zahryzli. Sú ojedinelí a jedineční zároveň! A Jano Krigovský je tajfún! Veľká vďaka Vám chalani! Bass band? Four medman,a metal baroque players. I had to remit them by the recording all the time. Tha hall, where we recorded it, seamed. I´m happy, that the guys ordered this song and they took a bit roundly in. They are rare and unique as well.     H.Neugabauer Bol som veľmi potešený, keď ma Janko požiadal o napísanie skladby pre Bass Band. Bola to celkom výzva použiť celý rozsah kontrabasu, a zároveň nechať hudbu plynúť v „groove“ ľahkej kráčajúcej nálade. Druhá výzva bola použiť komplex harmónií vcelku nízkom  rozsahu. Ale tu nie je pochybnosť že Bass Band to rozozneje! I was very pleased, when Jan asked me to write a piece for his bass band. It was quite a challenge to use the whole range of the bass,  and still keep the music bouncing and grooving in an light-footed way. The second challenge was the use of complex harmonies in a rather low range,  but there is no doubt, the bass band will make it sound!  
not rated 12.00 Add to cart
Contrabasso /Violone in Presburg
Contrabasso /Violone in Presburg

In cooperation with the Collegium Wartberg 430 ensemble, we managed to release this unique new CD with Slovak and world premieres. J.M. Sperger and A. Zimmermann are composers of the so-called Viennese cassicism, and ones of the most important representatives … Continued

not rated 10.00 Add to cart
Slovak Double Bass Archive BAND 1
Slovak Double Bass Archive BAND 1

…available only in slovak language… all prices are without post expenses… V prvom zväzku nôt Slovak Double Bass Archive BAND 1 sa nachádzajú noty od Slovenských skladateľov venované Slovak Double Bass Club-u pri príležitosti súťaže K. D von Dittersdorfa a taktiež … Continued

not rated 20.00 Add to cart
Vítezoslav Kubička: Medveďku daj labku
Vítezoslav Kubička: Medveďku daj labku

  Predstavujeme Vám edíciu nôt venovanú deťom. Vďaka skladateľovi Vítezoslavovi Kubičkovi sa nám podarilo v predchádzajúcom období uskutočniť projekt “Medveďku daj labku”. Zámerom bolo a je podporiť najmladšiu generáciu, deti a hudobný dorast v hre na kontrabase. Skladbičkami šitými na … Continued

not rated Read more