Back to Uncategorized

S. Prokofiev – transcription – music for children

20.00

Category:

Description

S. Prokofijev  – transkripcie – hudba pre deti 

SDBC production, edícia detský kontrabasový archív

Zámerom vydania nôt transkipcií 12 skladbičiek pre deti od Sergeja Prokofijeva je v prvom rade ich samotný pôvab, nálada, originalita, dôvtip a kompozičná kvalita. Zámerom je priblížiť skladby náladou „venovaným“ deťom ale zároveň kompozične vysoko umelecky hodnotných a rozšíriť tak kontrabasový repertoár pre deti a mládež.

Prepis pôvodných skladieb pre iný nástroj je vždy náročná úloha. Kontrabas vo svojich základných polohách pôsobí často krát ťažkopádne, hlboký register je ťažko zrozumiteľný. Op. 65 – venovaný deťom je inšpirovaný náladami, ktoré sú deťom veľmi blízke a korešpondujú s ich detským svetom. V tejto podobe pre kontrabas a klavír, kde kontrabas preberá úlohu sólového nástroja a nositeľa nálady, môžu byť inšpiratívne pre kontrabasistov na nižšom a strednom technickom stupni . Sú technicky prispôsobené a prepísané s dôrazom na interpretáciu pre deti na základných umeleckých školách príp. nižšom stredoškolskom stupni vzdelávania.  

Skladbičky sú napísané pre orchestrálne ladenie kontrabasu, sú zoradené podľa náročnosti od najľahších až po ťažšie. Samozrejme nie všetky melódie a technické postupy boli takpovediac „do ruky“ hráčovi na kontrabas. Pre tento aspekt sú niektoré melódie prepísané o oktávu nižšie, resp. občas je melódia „lomená“ a prispôsobená technickým možnostiam detí. Toto pravidlo má svoje výnimky v podobe niektorých nie celkom príjemných technických postupov a prstokladov (Hra na naháňačku pre sólo kontrabas), no dôležitý bol aspekt zachovania pôvodnej melódie a zvolenie istého kompromisu. Kontrabas v skladbách preberá úlohu predovšetkým sólového hlasu, no taktiež sprievodného nástroja (Tarantella, Pochod a pod.)

V notách je naznačené frázovanie, legáta s dôrazom na originálnu kompozíciu. V prípade legát a frázovania je možná a prípustná korekcia pre dané dieťa.

CD, ktoré je súčasťou tohto vydania má slúžiť predovšetkým na inšpiráciu! Jednotlivé tempové označenia sú zvolené s dôrazom na „náladu“ jednotlivých skladbičiek. Za každou kompozíciou sme sa ako didaktickú pomôcku rozhodli nahrať samotný klavírny sprievod bez sólového hlasu kontrabasu. Môže slúžiť pre žiaka/ študenta ako pomôcka pri cvičení a interpretácii. Samozrejme je to skôr ako pomôcka, samotná interpretácia je na každom kontrabasistovi zvlášť a nemala by „obmedziť“ jeho vlastnú kreativitu a fantáziu.

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ s Prokofievovou hudbou.      


 

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

 

all prices are without post expenses…

ceny sú bez poštovných nákladov…