The main organizer:

Akadémia umení v Banskej Bystrici, 

Academy of arts in Banská Bystrica

Mgr. Art Ján Krigovský ArtD.

jkrigovsky@centrum.sk

+421905513677

 


 

Mgr. art. Ján Prievozník ArtD
tel.:+421 905 338 081
email: j.prievoznik@gmail.com

 

Mgr. art Metod Podolský ArtD
tel.:+421 902234721
email: metodrf@gmail.com