Mgr. Art. Ján Krigovský – predseda SDBC umelecký riaditeľ BASS FEST+2016

Mgr. Art. Ján Prievozník – podpredseda SDBC,produkcia BASS FEST+2016, koncerty a medzinárodná kontrabasová súťaž DItters of Dittersdorf

Zuzana Bedeczová – sekretariát Dekana Fakulty múzických umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici

Ivan Frankovič – designer