História:

 

Slovak Double Bass Club znikol z iniciatívy slovenských kontrabasistov, aktívnych hráčov, členov slovenských i zahraničných hudobných telies a pedagógov Jána KrigovskéhoJána Prievozníka.

1. Kontrabasový workshop Ivanka pri Dunaji r. 2010

Na začiatku bola snaha založiť kontrabasový kvartet. Táto aktivita však nebola úspešná, pretože každý z členov mal svoje vlastné záujmy a povinnosti. Uvedomili sme si, že ak sme chceli zaujať a osloviť niečím, musíme nájsť spoločnú reč a svoje záujmy spojiť. Vznikla idea osloviť a zapojiť širšiu masu ľudí, ktorých tento basový nástroj spája a vytvoriť určitý spoločný priestor. Priestor pre spoločnú komunikáciu, hru, realizáciu projektov a pre lepšiu organizáciu aktivít so spoločným menovaťeľom: kontrabasom. Myšlienka založiť akýsi „kontrabasový cech“ na Slovensku bola teda logickým vyústením tohto snaženia, ale zároveň začiatkom ďalších nových ideí…

1. Kontrabasový workshop, Ivanka pri Dunaji – video/

Na začiatku sa podarilo osloviť okolo 150 slovenských kontrabasistov, aktívnych hráčov, sólistov, orchestrálnych hráčov, jazzových hráčov,  pedagógov, profesionálnych i amatérskych kontrabasistov a nadšencov. Niektorí z nich „zasvätili“ kontrabasu celý svoj život,  sú aktívny sólisti, pôsobia v tých najlepších orchestroch v Európe a svojimi aktivitami robia dobré meno Slovensku. Zámerom bolo vytvoriť prostredie, v ktorom budeme navzájom o sebe vedieť, komunikovať a vymieňať si navzájom poznatky a skúsenosti. V nemalej miere je to prostredie vhodné pre študentov, ktorým toto prostredie umožňuje lepší kontakt s kolegami, ľahší prístup k informáciám a k médiám. Drvivá väčšina kontrabasistov bola za túto myšlienku a podporila vzniknutie tohto klubu. Po potrebných organizačných krokoch a napriek časovému deficitu sa podarilo koncom roka 2010 zapísať občianske združenie Slovak Double Bass Club medzi registrované občianske združenia na Slovensku.

Cieľom Slovak double bass clubu je nadväzovať živý kontakt medzi Slovenskými kontrabasistami, Slovákmi pôsobiacimi v cudzine, i zahraničnými Slovákmi. Pôsobiť na medzinárodnej úrovni a reprezentovať, pokiaľ je to možné, slovenské kontrabasové interpretačné umenie. Organizovať umelecké aktivity v podobe kontrabasových workshopov, koncertov, pomáhať kontrabasistom organizačne i umelecky sa zviditeľniť…

 
Súčasnosť (rok 2023):5. ročník BASS FEST+2014, Banská Bystrica

Občianske združenie Slovak Double Bass Club oslavuje tento rok 13. výročie svojho vzniku. Vzniklo ako združenie kontrabasistov na Slovensku s cieľom pôsobiť a spoluvytvárať prostredie pre tvorbu a realizáciu projektov. Organizuje koncerty, medzinárodné workshopy, hudobný festival, semináre a prednášky, pôsobí taktiež v charitatívnej oblasti pomocou podpory medzinárodných ako i domácich projektov. Počas svojej existencie občianske združenie zorganizovalo 11. ročníkov medzinárodných kontrabasových kurzov s názvom BASS FEST+ na ktorých privítalo spolu vyše 150 osobností z celého sveta, kontrabasistov, ako i popredných Slovenských interpretov a pedagógov (Slovensko, Česká Republika, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko, Rusko, Ukrajina, Francúzsko, Turecko, Bulharsko, Ukraina, Taliansko, Španielsko, USA a i.)

Organizuje Medzinárodnú kontrabasovú súťaž Karla Dittersa von Dittersdorfa (11. ročníkov, viac ako 150 účastníkov).

Celoročný hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis (5 ročníkov), v rámci ktorého sa uskutočnilo viac ako 120 rôznych koncertov doma i v zahraničí. Počas troch ročníkov festivalu sa na benefičné ciele podarilo vyzbierať viac ako 9000 eur, ktoré boli použité na podporu rôznych charitatívnych projektov doma i v zahraničí.

Slovak Double Bass Club získava zdroje z rôznych grantových programov na Slovensku a v zahraničí na podporu projektov zameraných na edukačno – vzelávací proces (tanečné, hudobné workshopy a pod.)

Slovak Double bass Club organizačne zastrešuje aktivity orchestra Collegium WartbergCollegium Wartberg Young, ako i kontrabasové kvarteto BassBand. Buduje kontrabasový archív. Vytvára príležitosti pre vznik nových hudobných skladieb od slovenských skladateľov


Stanovy

Prihláška do klubu