Ceny pre víťazov súťaže Karl Ditters von Dittersdorf 2024


I. A,B,C. category: students and pupils of primary music schools

1.miesto/ 1st. price: Diplom, finančná hotovosť 50 eur, vecné a umelecké dary SDBC, koncert víťazov na festivale MPI 2025 / Diploma, financial cash 50 eur, material and artistic gifts, concert of the winners at the MPI 2025 festival

2. miesto/ 2nd price: Diplom, finančná hotovosť 30 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 30 eur, material and artistic gifts

3. miesto/ 3rd price: Diplom, finančná hotovosť 20 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 20 eur, material and artistic gifts

II A. category: students of conservatories 1-3 year.

1.miesto/ 1st. price: Diplom, finančná hotovosť 100 eur, vecné a umelecké dary SDBC, koncert víťazov na festivale MPI 2025 /Diploma, financial cash 100 eur, material and artistic gifts, concert of the winners at the MPI 2025 festival

2. miesto/ 2nd price: Diplom, finančná hotovosť 80 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 80 eur, material and artistic gifts

3. miesto/ 3rd price: Diplom, finančná hotovosť 50 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 50 eur, material and artistic gifts

II B. category: students of conservatories 4-6 year.

1. miesto/ 1st. price: Diplom, finančná hotovosť 150 eur, vecné a umelecké dary SDBC, koncert víťazov na festivale MPI 2025 /Diploma, financial cash 150 eur, material and artistic gifts, concert of the winners at the MPI 2025 festival

2. miesto/ 2nd price: Diplom, finančná hotovosť 100 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 100 eur, material and artistic gifts

3. miesto/ 3rd price: Diplom, finančná hotovosť 80 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 80 eur, material and artistic gifts

III A. category: students of universities and music academies 18-22 years.

1. miesto/ 1st. price: Diplom, finančná hotovosť 300 eur, vecné a umelecké dary SDBC, koncert víťazov na festivale MPI 2025 /Diploma, financial cash 300 eur, material and artistic gifts, concert of the winners at the MPI 2025 festival

2. miesto/ 2nd price: Diplom, finančná hotovosť 150 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 150 eur, material and artistic gifts

3. miesto/ 3rd price: Diplom, finančná hotovosť 100 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 100 eur, material and artistic gifts

III B. category: students of universities and music academies over 22 years.

1. miesto/ 1st. price: Diplom, finančná hotovosť 500 eur, vecné a umelecké dary SDBC, koncert víťazov na festivale MPI 2025 /Diplom, financial cash 500 eur, material and artistic gifts, concert of the winners at the MPI 2025 festival

2. miesto/ 2nd price: Diplom, finančná hotovosť 250 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 250 eur, material and artistic gifts

3. miesto/ 3rd price: Diplom, finančná hotovosť 150 eur, vecné a umelecké dary SDBC / Diploma, financial cash 150 eur, material and artistic gifts


ceny Slovak Double Bass Club/ prices from Slovak Double Bass Club


Dve Ceny Hudobného Centra za najlepšiu interpretáciu skladby Slovenského autora 

Slovak Music Centre prices for the best interpretation of the piece by a Slovak author 


Cena festivalu Musica Perennis Iuventutis na rok 2024/

Price of the Musica Perennis Iuventutis festival for the year 2024


Cena pre absolútneho víťaza súťaže na medzinárodnom festivale Allegretto v Žiline/

Price for the absolute winner of the competition at the international music festival Allegretto in Žilina. 


all change reserved…