JUNIOR BASS

„junior bass day“ 27. October

Jakub Stračina /SK

Neveda Bairrada /AT

Ján Krigovský /SK

Ján Prievozník /SK

 

 

DOBLE BASS

masterclass 28 – 29 October

Thierry Barbé /FR – solo bass

Werner Fleischmann /AT – solo bass, orchestral parts

Ján Krigovský /SK – solo bass, viennese bass, 8’violone

Ján Prievozník /SK – solo bass, vienesse bass

 

 

 

JAZZ BASS, e -BASS

masterclass 28 – 29. October

Martin Kapusník /SK


Slovak Art Council is main partner of this project