Harmonogram/ Schedule

 

27- 29. október 2023

Konzervatórium Bratislava

Tolstého  11, 811 06 Bratislava


pozor zmena!!!

v piatok 27.10. „JUNIOR BASS DAY“

sa bude konať v kaštieli v Ivanke pri Dunaji,

watch out change!!!
on Friday 27.10. „JUNIOR BASS DAY“

will be held in the mansion in Ivanka pri Dunaji,

Adresa: Námestie padlých hrdinov,

900 28 Ivanka pri Dunaji.  


Follow us on Facebook HERE!                     


27. October / Piatok/ Friday

„JUNIOR BASS DAY“

detský workshop“/ workshop for children

kaštieľ Ivanka pri Dunaji


8:00 – registrácia/ registration

9:00 – otvorenie kurzov/ opening ceremony

9:30 – 1. skúška detského kontrabasového orchestra

10:00 -11:00 individuálna výuka/ individual tutorial

11:15 -12:15  skúška detského kontrabasového orchestra TUTTI

12:30 -13:30 obed/ lunch

(zabezpečený formou bufetových stolov pre deti,

provided in the form of buffet tables for children )

14:00 -15:30 seminár a diskusia s pedagógmi – 1. Slovenská detská kontrabasová školaseminar and discussion with teachers – 1st. Slovak double bass school for childreen

15:30 – 16:30 generálka na „open air“ koncert/ general rehearsal for the „open air“ concert

16:30- 17:30 transport – Michalská 10, Bratislava „open air“ koncert

(dodávka s kontrabasmi + individuálna doprava, transfer for instruments by minivan + individual transfer )


18:00 „open air concert“  junior bass orchestra

Hudobné Centrum – Michalská 10, 815 36, Bratislava

20:00 „Bass Band & Martin Babjak“

kostol „Františkáni“ Františkánske nám. Bratislava


28. October/ Sobota/ Saturday

Konzervatórium, Tolstého 11. 811 06 Bratislava

Conservatory in Bratislava. Tolstého str. 11. 811 06 Bratislava


9:00 -9:30 „Fit to play“ body and mental training  

9:30 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14:00-15:00 prednáška, seminár/ lecture:

Orchestral audition with Werner Fleischmann“

15:00 -17:30 výuka/ tutorial


19:00Theatro Colorato – „lectors concerts“ –

Thierry Barbé, Ján Krigovský, Ján Prievozník, Jakub Stračina, Werner Fleischmann, Martin Kapusník, Marianna Geleneky Prievozníková, Collegium Wartberg 440, Pavol Bodnár


29. October/ Nedeľa/ Sunday/

Konzervatórium, Tolstého 11. 811 06 Bratislava

Conservatory in Bratislava, Tolstého str. 11, 811 06 Bratislava


9:00 -9:30 „Fit to play“ body and mental training 

9:30 -12:30 výuka/ tutorial   

12:30 -14:00 obed/ lunch

14:00 – prednáška/ lecture: Ján Prievozník

„Viennese bass/ versus modern double bass“  

15:00 -17:30 výuka/ tutorial

19:00 /Slovak Radio „studio 2“

Koncert Slovenských kontrabasistov /concert of Slovak Bassist

/ Ján Krigovský, Filip Jaro, Anton Jaro, Ján Prievozník, Romana Uhlíková and quests…


koncerty BASS FEST+2023


právo na zmeny vyhradené/ all changes reserved…..

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/

Supported using public funding by Slovak Arts Council