V rámci projektu BASS FESt+2023 sa uskutočnia 3 semináre:


27.10. 2023, 14:00

koncertná sála konzervatória v Bratislave

1. Slovenská kontrabasová škola pre deti „

prístupné verejnosti, pre všetkých pedagógov kontrabasu na základnom umeleckom stupni vzdelávania… 


28.10. 2023, 14:00

koncertná sála konzervatória v Bratislave

Werner Fleischmann /AT

„double bass orchestra parts, orchestra audition“

prístupné verejnosti…

 


29.10. 2023, 14:00

koncertná sála konzervatória v Bratislave

Ján Prievozník /SK

„moderný kontrabas verzus kontrabas viedenského ladenia,

…ako na to?

prístupné verejnosti…


 

Fond na podporu umenia je hlavným partnetrom projektu