POPLATKY/ COSTS 2024:

 

 


Súťažný poplatok/ Competition fee:

1.kategória/ 1st category: 20EUR

2. kategória/ 2nd category: 50EUR

3. kategória/ 3rd category: 100EUR


 


Všetky poplatky sa platia prevodom na účet po registrácii.

Súťažný poplatok je nevratný.  

Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia súťažiaceho /prípadne jeho meno vo formáte RR/MM/DD

 

All fees are paid by bank transfer to the account after the registration.

The competition fee is non-refundable.

As a variable symbol, enter the competitor’s date of birth/or his name in the format YY/MM/DD


bank acount:

TATRA BANKA

IBAN: SK1611000000002927848313

BIC TATRSKBX