Príjmite naše pozvanie na 2. ročník vzdelávacieho workshopu pre deti:

Ideou a hlavným cieľom tohto projektu je propagácia nástrojov (husle, viola, violončelo a kontrabas) ako nástrojov vhodných aj pre tie najmenšie deti a dorast.

Workshopy sú určené pre deti a mládež. Snaha SDBC je hľadať a následne vychovávať mladé hudobné talenty na Slovensku a takýmto spôsobom pripravovať deti a mládež pre štúdium na konzervatóriá a vysoké školy. V podstate zachytávame nové talenty, ktoré tento kurz navštívia. Účastníkom týchto kurzov sa venujú lektori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a mladými, a tak vedia veľmi cielene a fundovane viesť tieto deti k lepším výsledkom.

Lektormi kurzov sú skúsení učiteľia, pedagógovia ale tiež interpreti a praktickí hudobníci. 

Daniel Rumler – husle , viola, člen slovenskej filharmónie

Ján Krigovský – husle, viola, violončelo, kontrabas

Ján Prievozník – kontrabas

Metod Podolský – kontrabas

Jakub Stračina– kontrabas – detský orchester „Medveďku daj labku“


  • Cena kurzu je 5eur/deň
  • Strava bude zabezpečená pre účastníkov podľa dohody individuálne/spoločne na mieste. 
  • Ubytovanie možné priamo v objekte /kapacita obmedzená, treba vopred kontaktovať 

Kontakt: 

Mgr. art. Ján Krigovský ArtD. 

jkrigovsky@centrum.sk

+421905513677

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia