J. N. Hummel: sonata for violoncello and piano/ transcription for double bass
J. N. Hummel: sonata for violoncello and piano/ transcription for double bass
Slovak Double Bass Archive, je iniciatíva Slovak Double Bass Club ktorý chce touto cestou spoluvytvárať a podporovať vznik nových prevažne slovenských kompozícií pre kontrabas. Preto vznikla v priebehu niekoľkých rokov edícia, resp. edície, ktoré majú za prvoradý cieľ podporu a vydávanie týchto kompozícií vo vlastnej produkcii SDBC. Na tento účel sa snažíme záskavať rôzne granty a podporu, ktorá je na takúto produkciu nevyhnutná. Vašou podporou a kúpou týchto nôt teda podporujete predovšetkým skladateľov a ich snahu prispieť do slovenského kontrabasového archívu novými kompozíciami. Slovak Double Bass Archive je rozdelený na tieto základné skupiny a to:
 • Sólové kompozície
 • kompozície pre kontrabas a klavír
 • komorné diela
 • diela pre kontrabas a orchester
 • detská edícia
Ďakujeme za Vašu podporu!  SDBC
not rated 20.00 Add to cart
S. Prokofiev – transcription – music for children
S. Prokofiev – transcription – music for children

S. Prokofijev  – transkripcie – hudba pre deti  SDBC production, edícia detský kontrabasový archív Zámerom vydania nôt transkipcií 12 skladbičiek pre deti od Sergeja Prokofijeva je v prvom rade ich samotný pôvab, nálada, originalita, dôvtip a kompozičná kvalita. Zámerom je priblížiť skladby … Continued

not rated 20.00 Add to cart
SDBC archive No.1 Kubička, Daneš, Gajdoš, Heyes
SDBC archive No.1 Kubička, Daneš, Gajdoš, Heyes
Slovak Double Bass Archive, je iniciatíva Slovak Double Bass Club ktorý chce touto cestou spoluvytvárať a podporovať vznik nových prevažne slovenských kompozícií pre kontrabas. Preto vznikla v priebehu niekoľkých rokov edícia, resp. edície, ktoré majú za prvoradý cieľ podporu a vydávanie týchto kompozícií vo vlastnej produkcii SDBC. Na tento účel sa snažíme záskavať rôzne granty a podporu, ktorá je na takúto produkciu nevyhnutná. Vašou podporou a kúpou týchto nôt teda podporujete predovšetkým skladateľov a ich snahu prispieť do slovenského kontrabasového archívu novými kompozíciami. Slovak Double Bass Archive je rozdelený na tieto základné skupiny a to:
 • Sólové kompozície
 • kompozície pre kontrabas a klavír
 • komorné diela
 • diela pre kontrabas a orchester
 • detská edícia
Ďakujeme za Vašu podporu!  SDBC
not rated 15.00 Add to cart
2CD BassBand & Martin Babjak “FATHER”
2CD BassBand & Martin Babjak “FATHER”

SDBC production Vám predstavuje v poradí druhé CD slovenského kontrabasového kvarteta BassBand a slovenského bas baritonistu Martina Babjaka s názvom “Father”.  Na CD nájdete známe originálne skladby napísané pre kontrabasový kvartet (Bernard Alt, Josef Lauber a i.) ale i kompozície … Continued

not rated 15.00 Add to cart
Anton Zimmermann- concerto per il Violone in D
Anton Zimmermann- concerto per il Violone in D

Anton Zimmermann's double bass concerts:

As is known today, Anton Zimmermann contributed to the improvement of double bass literature with two double bass concerts. The concerto known and played today comes from the archives of the Landesbibliothek Schwerin (Mus 5187) and was found here in the transcription of J.M. Sperger. Just J. M: Sperger worked under the baton of A. Zimmermann in Count Batthyány's band in today's Bratislava. However, since we know that A. Zimmermann also composed another concerto (the second or the first in the sequence), we are prompted for a certain hypothesis and controversy about determining the origin and historical context of the creation of this work.

 

Zimmermann: Concerto per il Violone in D.

The work that you are holding in your hands is created on the impulse, or is dedicated to the senior double bass player, viola da gamba, cello and violin player Josepf Kämpfer. Kämpfer was born in Bratislava in 1735 and was a member of the Batthyan band. It is possible and, according to the available research, it is also obvious that next to the very active Sperger, Kämpfer remains slightly in the background (he is also led as a cello player). However, according to the manuscript of the concert published here, it is certain that it belonged to and was premiered by Kämpfer, probably on November 19, 1779 in Bratislava. From biographical, temporal, technical and artistic aspects, it is almost certain that this work was created earlier than the now well-known concerto for double bass and orchestra in D. Based on research and artistic and historical deduction, we can classify this concerto as A. Zimmermann's 1st concerto.

 

Concerto in D Violone Principale, Violini 2, Viola obl, Corni 2, Con Basso, Del sign Zimmermann, (Kempfer).

From an artistic point of view, the concert bears all the important features of a work of high classicism. The compositional style and all its elements, such as figurations, harmonic and melodic procedures, are very mature and testify to the high level of experience of Zimmermann as a composer. It is also necessary to notice the author's different approach when composing both of his double bass concertos. If the concert preserved in the estate of J. M. Sperger was composed, so to speak, "in the hand" of Sperger and places his musical-expressive, technical and interpretive demands on the limit of the range of the instrument, the concert published here bears all the marks and attributes of gamba technique while respecting the expressive and technical interpretive possibilities and means. It goes without saying that, like other literature of this period, this concert was created for the so-called Viennese tuning, that is, third-fourth tuning.

We are honored that, as the publisher of the Slovak Double Bass Club, we managed to publish this valuable work in its critical edition while respecting all the original aspects found in the period score. Original registration or a contemporary copy, preserved in Kremsmünster Abbey (Benedictine Monastery), from where this source of the edition of Zimmermann's Violin Concerto also comes.

We believe that in the times when playing the so-called double bass Viennese tuning is of wider interest and attention to double bass players worldwide, this work will reach capable performers, researchers and double bass solo enthusiasts, and A. Zimmermann's music will enrich the double bass repertoire worldwide.

 

Contains the orchestral score and all orchestral parts + solo part.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

not rated 80.00 Add to cart
CD Anton Jaro “Shadow Game”
CD Anton Jaro “Shadow Game”

Nové CD slovenského kontrabasistu Antona Jara "SHADOW GAME" , ktoré vyšlo v produkcii SDBC production! 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa spokojných poslucháčov! 

SDBC

tento projekt podporili: 

" Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" ,

"Supported using public funding by Slovak Arts Council",

not rated 10.00 Add to cart
CD BassBand
CD BassBand
BassBand CD Pavol Bodnár   - Lam-Mal-Lam  /2015/ Stano Palúch – Basovica „Bassovica  /2013/ Marcel Comendant – Nu Stiu –Neviem  –„I don´t know“   /2014/ Rafael Catalá – Rumbass / 2015/ Lucia Chuťková – Metal Song(/2015/ Marian Lejava  - Fúga/Útek  zo „Sonata Brevis „/2015/ "Fuga/Escape" / (no.3 from Sonata brevis, 2015 Ján Borza – Hádka číslo 5 „The scrape Nr. 5“ /2005/ Vincent Jaš – Málka /2013/ Herwig Neugebauer  - Soulful Suzie /2014/ Ján Gréner – Štyri ľudové piesne „For folks songs“  /2015/      Komentáre autorov:   J.Gréner:...moja slabosť pre túto zvláštnu úchylku/4.kontrabasy/ , vychádza pravdepodobne zo skutočnosti , že sám hrám už veľa rokov na podobne , ak nie aj viac diskriminovanom nástroji – viola.. Probably my qualm for this special deviation (4 basses) comes from the fact, that since years I play very similar (maybe more underprivileged) musical instrument – viol.   V.Jaš – štyri telá- štyri hlasy , vyhrávajú kontrabasy...  4 bodies – 4 voices, the winners are basses...   P.Bodnár –Kontrabas je nástroj, ktorý ma často sprevádza v jazzových produkciách, Zbožňujem ho! Keďže súzvuky v basovom registri znejú "muddy", zablatene, nečisto, rozhodol som sa popustiť uzdu fantázii a výsledkom je skladba Lam-Mal-Lam. Ako Lamačan a sezónny turista robím krátke túry v Malých Karpatoch. Jednou z mojich obľúbených krátkych trás je Lamač --> Malinský vrch --> Lamač. Na tejto trase mi napadla aj téma kontrabasového kvarteta. Jankovi sa názov páčil mimo iného aj preto, že evokuje technickú obtiažnosť skladby ( "lám"anie prstov ), a že v názve je i arabský motív; názov pripomína nejaké arabské slovo. Výhoda názvu tkvie v tom, že v prípade vojny s arabmi môže Janko argumentovať, že má rád arabov, lebo hrá skladbu s názvom Lam-Mal-Lam.  Pavol Bodnár It was a pleasure for me, as Janko spoke to me to write a song for the contrabass quartet. I adore a contrabass as an musical instrument, which follows me  by jazz performances. It was a big challange to write a song for this group. Forasmuch as sound the harmonies in the bass register „muddy“, not clean, I decided to don´t write the crossholds with the under voices beyound the common chords and octavs, to do not mist the harmony uselesly. After first check of score in progress Janko asked me: „Will be there no harmony?“, I decided to add more tones into the under-surface. At last he argued me, that I don´t have to take care about the technical limitings, that all to vocal g1 is actable by contrabass. I decided to let the phantasy fly and the result it the song Lam-Mal-Lam.   M.Comendant- Skladba Nu știu vznikla na pokyn ;-) môjho švagra a hlavne šéfa bassbandu. A som veľmi rád že sa to podarilo nahrať, aj ze spravili chlapci aj videoklip k tomu. Samozrejme ze sa veľmi teším že som mohol takýmto spôsobom prispieť do repertoáru basoveho kvarteta. Je to veľká pocta pre mňa. Inšpiráciou pre mňa boli moje korene a dúfam že je to len začiatok našej spolupráce. Prajem všetko dobré. – The song Nu știu uprised on the signal of my Brother-in-Law nd the boss of the bassband. I´m very happy, that in managed to record this song and that guys made a video-clip for this song too. Of course, I´m very happy, that I was able to contribute for a repertory of this bass quartet in this way. It is a big honour for me. It were my rootage as an inspiration for me and I hope, it is the beginn of our cooperation. I wish all the best!   Rafael Catala- BassBand: „Milý Rafael chceli by sme od Teba mať nejaký „kúsok“ pre nové CD....“ Čože? Písať pre 4 kontrabasy? Nechceli by si milý Janko ešte bubienok? Hmm? Takže, naozaj, skladateľ ako ja má písať pre 4 kontrabasy...to je jasné...mmm...no ano...gajdy a triangel by boli asi ešte problematickejšie, čo? A Janko, veď ten hral na kontrabase piccolo miesta. Ak sú jeho kolegovia tiež takí dobrí... „Oukej“, skúsime to. Tak Juanito, v krátkem čase vznikol Rumbass. A preto musíte pri hraní vypustiť „sviňu“ a na konci skladby zmyselne vrtieť zadkom. A síce tak ako stojí v partiture, Súhlas? Správne Repeat a Fade prodĺžiť. To aspoň pri nahrávaní nebude „vidieť“ Bassband: ...“Hello Rafael, we would like  to have a song for the Bassband from you...“ Rafael Catala:„What? To write for 4 basse? Would you like, dear Jan, any drum to it? Hmm? So, really, a composer as me should write for 4 basses...no question....mmmm. A bagpipe and triangle would be maybe more difficult, or? And Jan, he played some contrabass piccolo places. If his colleagues  are so good like he. Okay, let´s tray to do it! So Juanito, in the short time arose the Rumbass. And than you have to let out the pig and shake with the ash on the end of this song salaciously. As it stays in the score. Do you agree? To extend the Repeat and the Fade. It cannot be seen by the recording. Rafael   J.Borza-   „najtragickejšie hádky končia tie nevypovedané!“ „ the most tragic scrapes ends unsaid!“  
 1. Lejava
"Bass Band? Štyria blázni, metaloví barokisti. Cely čas pri nahrávaní Fúgy/Úteku som ich musel krotiť! Sála, kde sme to nahrávali už praskala v základoch! Teším sa, že si chalani skladbu objednali a poriadne sa do nej zahryzli. Sú ojedinelí a jedineční zároveň! A Jano Krigovský je tajfún! Veľká vďaka Vám chalani! Bass band? Four medman,a metal baroque players. I had to remit them by the recording all the time. Tha hall, where we recorded it, seamed. I´m happy, that the guys ordered this song and they took a bit roundly in. They are rare and unique as well.     H.Neugabauer Bol som veľmi potešený, keď ma Janko požiadal o napísanie skladby pre Bass Band. Bola to celkom výzva použiť celý rozsah kontrabasu, a zároveň nechať hudbu plynúť v „groove“ ľahkej kráčajúcej nálade. Druhá výzva bola použiť komplex harmónií vcelku nízkom  rozsahu. Ale tu nie je pochybnosť že Bass Band to rozozneje! I was very pleased, when Jan asked me to write a piece for his bass band. It was quite a challenge to use the whole range of the bass,  and still keep the music bouncing and grooving in an light-footed way. The second challenge was the use of complex harmonies in a rather low range,  but there is no doubt, the bass band will make it sound!  
not rated 12.00 Add to cart
Contrabasso /Violone in Presburg
Contrabasso /Violone in Presburg

In cooperation with the Collegium Wartberg 430 ensemble, we managed to release this unique new CD with Slovak and world premieres. J.M. Sperger and A. Zimmermann are composers of the so-called Viennese cassicism, and ones of the most important representatives … Continued

not rated 10.00 Add to cart
J. M .Sperger concerto per il Contra Basso in D, Nr.2 – URTEXT edition
J. M .Sperger concerto per il Contra Basso in D, Nr.2 – URTEXT edition

Koncert č.2 in D dur – „Concerto per il Contra basso da Giovanni Sperger“,

vznikol v časovom horizonte: 17.apríla – 30.apríla 1778. Je to prvá originálne verzia. Jeho kompozičný štýl je ovplyvnený viedenskou noblesou, no zároveň plný vášne a plánovanej harmonickej architektúry známej ako „ciaro -scuro“. V prvej časti Allegro moderato už od začiatku udáva duktus sólista, nakoľko hrá introdukciu unisono s husľami. Je to znak, že si Sperger dirigoval orchester od kontrabasu sám. Táto  časť je plná rokokových ornamentov a pasáží v dynamických návaloch. Kontrastná je druhá časť Cantabile, kde Sperger berie ohľad na sólovú jemnú hru, tembrovú tenorovú farbu kontrabasu pôsobiacu pokojne. Známe „basso continuo“ pasáže podporujú harmonickú váhu stredných hlasov. Rondo – tempo giusto je treťou časťou koncertu, ktorá hneď úvodnou témou dá najavo, že kontrabas sa chce podeliť s vami o radosť zo života typickou pre Slovanov! Ide akoby o tanec Rómea plného lásky a vášne.

 

Ján Krigovský

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

not rated 80.00 Add to cart
J. M .Sperger concerto per il Contrabasso in B, Nr.4 – URTEXT edition
J. M .Sperger concerto per il Contrabasso in B, Nr.4 – URTEXT edition

Koncert č.4 in F dur – „Concerto per il Contrabasso da Giovanni Sperger“,

Vznikol v časovom horizonte: začiatkom roka 1779. Originálna verzia vznikla v Bratislave.

Slovensko je krajina mnohých národností a entít. V dejinách nášho národa sú pozostatky starých Európanov ale aj ázijských národov. V čase, keď prišiel na Slovensko Sperger, sme patrili do veľkej habsbursko – uhorskej monarchie. Maďarský folklór bolo počuť na každom rohu. Sperger patrí svojím pôvodom do oblasti, ktorá sa dodnes volá „Hanácko“. 29.ročný Johann majstrovským perom zakomponoval do koncertu F -dur všetky známe nápevky jeho doby, takzvaný „populár“. Koncert prináša slávnostnú atmosféru pripodobniteľnú Brandeburgskému koncertu č.1 od J. S. Bacha alebo Händlovej  „ Wasser Musik“ ktoré sú akousi pozvánkou k veľkej oslave národných tancov Európy a tak je tomu aj v tomto koncerte. Zaujímavé aj veľmi vysoké ladenie (C-F-a-c), ktoré sa už nenachádza v žiadnom inom ďalšom koncerte. Kontrabas tak dosahuje výbornú počuteľnosť a zreteľnosť v sólových pasážach. V prvej časti Allegro moderato si dal Sperger záležať na vstupnej predohre. Inštrumentácia má vzletný charakter a optimistického ducha. V širokej harmonickej sadzbe doplnené o basso continuo, ktorým dosiahol plnosť „symfonického“ orchestra preplnený afektami “sturm und drank“. Po uvedení témy vstupuje na scénu malé concertino sláčikového tria. V téme prvej časti koncertu spoznávame sarkazmus a vtip už zrelého hudobného génia Spergera .Je to jeho povahová vlastnosť, no na precíznej báze kompozičného umenia. Striedanie dur a mol nálad dodáva esprit celej časti. Variačnými figúrami sólového partu predviedol Sperger znalosť violonovej hry s jeho technickými finesamy a možnosťami. Pre utvrdenie hudobného žargónu predpisuje glizzandá v téme kontrabasu, ktoré sa už nikde v jeho tvorbe neopakujú. Adagio Cantabile doprevádzajú sólistu sláčiky, dva hoboje a dva lesné rohy, opakujúca sa sadzba z 3.koncertu B -dur. Tematický materiál témy ja naplnený melanchóliou a zasnenosťou. Pokojný večer oddychu po prebdenej noci v tanečnej sále. Človek sa prechádza svetom fantázie zastretej „anglickou hmlou“, kde kontúry sveta neexistujú a je dovolené duši darovať letieť k výšinám, ktoré Sperger vykreslil melismami striedanými s augmentovanými témami v spodnom registri nástroja. Nádherný rozprávkový svet!  

Rondo - Allegro moderato je treťou časťou koncertu. Sperger si v nej vyhradil úplné právo veľkého sólistu, alebo tak povediac koncertného majstra „Stehgeiger-a“. Téma nastupuje rázne a veľkými tempovými kontrastmi na malej ploche. Hlavná téma je melodická a veselá no stojí vo veľkom kontraste s vedľajšou, ktorá si zobrala námet s maďarského čardášu čo je vlastné aj spoločenským kódom doby, v ktorej sa Slovensko nachádzalo. Rondo je pomerné rozsiahle, čo môže pri prvom kontakte s hudobnou matériou vytvoriť dojem nekonečného opakovania toho istého afektu. Pravdou je opak, že Sperger nám ponechal priestor na rozvinutie vlastnej fantázie, ktorá je dobovou praxou a predpokladá minimálnu skúsenosť interpreta s kompozičnou technikou.

PS: „Nebojte sa vložiť vlastnú fantáziu do Spergrovej kompozície!“(Ján Krigovský)

Sperger nám tu zanechal dôležitý odkaz: „Kontrabas je sólovým nástrojom a patrí mu pódium tak isto ako jeho kolegom!“

 

Ján  Krigovský

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

not rated 80.00 Add to cart