Back to Uncategorized

Anton Zimmermann- concerto per il Violone in D

80.00

Zimmermann: Concerto per il Violone in D.

Dielo ktoré práve držíte v rukách vzniká na popud, resp. je venované služobne staršiemu kontrabasistovi, hráčovi na violu da gamba, violončelo a violone Josepfovi Kämpferovi. Kämpfer sa narodil v Bratislave v roku 1735 a bol členom Batthyánovskej kapely. Je možné a podľa dostupných bádaní aj zrejmé, že popri veľmi aktívnemu Spergerovi, ostáva Kämpfer mierne v úzadí (tiež je vedený aj ako hráč na violončelo). Podľa rukopisu tu publikovaného koncertu je však isté, že patril a aj ho premiéroval práve Kämpfer a to pravdepodobne 19. novembra 1779 v Bratislave. Z biografických, časových, technických a umeleckých aspektov je takmer isté, že toto dielo vzniká skôr ako dnes už známy koncert pre kontrabas a orchester in D. Na základe skúmaní a umeleckej a historickej dedukcie môžeme tento koncert zaradiť ako 1. koncert A. Zimmermanna.

 

Concerto in D Violone Principale, Violini 2, Viola obl, Corni 2, Con Basso, Del sign Zimmermann, (Kempfer).

Koncert po umeleckej stránke nesie všetky dôležité znaky diela vrcholného klasicizmu. Kompozičný štýl a všetky jeho prvky, ako sú figurácie, harmonické a melodické postupy, sú veľmi vyzreté a svedčia o vysokej miere skúsenosti Zimmermanna ako skladateľa. Je tiež nutné všimnúť si rozdielny prístup autora pri komponovaní oboch jeho kontrabasových koncertov. Pokiaľ koncert ktorý sa zachoval v pozostalosti J. M. Spergera je komponovaný takpovediac „do ruky“ Spergera a jeho hudobno – výrazové, technické a interpretačné nároky kladie na hranicu rozsahu nástroja, tu publikovaný koncert nesie všetky známky a atribúty gambovej techniky pri rešpektovaní výrazových a technicko interpretačných možností a prostriedkov. Samozrejmosťou je fakt, že ako i ostatná literatúra tohoto obdobia, aj tento koncert vzniká pre tzv. viedenské ladenie, teda terc-kvartové ladenie.  

Je nám cťou, že ako vydavateľ Slovak Double Bass Club sa nám podarilo publikovať toto hodnotné dielo v jej kritickej edícií pri rešpektovaní všetkých originálnych aspektov nachádzajúcich sa v dobovej partitúre. Pôvodný zápis resp. dobová kópia, sa zachovala v opátstve Kremsmünster (Benediktínsky kláštor) od kiaľ pochádza aj tento zdroj edície Zimmermannovho koncertu pre Violone.

Veríme že v časoch kedy hra na kontrabas tzv. viedenského ladenia je v širšom záujme a pozornosti kontrabasistov na celom svete, sa toto dielo dostane do rúk schopných interpretov, bádateľov a nadšencov sólovej hry na kontrabase a hudba A. Zimmermanna obohatí kontrabasový repertoár v celosvetovom meradle.

 

Ján Prievozník, autor textu a edície

 

Contains the orchestral score and all orchestral parts + solo part.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

Kategórie:

Popis