Back to Uncategorized

J. M .Sperger concerto per il Contra Basso in D, Nr.2 – URTEXT edition

80.00

Koncert č.2 in D dur – „Concerto per il Contra basso da Giovanni Sperger“,

vznikol v časovom horizonte: 17.apríla – 30.apríla 1778. Je to prvá originálne verzia.
Jeho kompozičný štýl je ovplyvnený viedenskou noblesou, no zároveň plný vášne a plánovanej harmonickej architektúry známej ako „ciaro -scuro“.
V prvej časti Allegro moderato už od začiatku udáva duktus sólista, nakoľko hrá introdukciu unisono s husľami. Je to znak, že si Sperger dirigoval orchester od kontrabasu sám. Táto  časť je plná rokokových ornamentov a pasáží v dynamických návaloch. Kontrastná je druhá časť Cantabile, kde Sperger berie ohľad na sólovú jemnú hru, tembrovú tenorovú farbu kontrabasu pôsobiacu pokojne. Známe „basso continuo“ pasáže podporujú harmonickú váhu stredných hlasov. Rondo – tempo giusto je treťou časťou koncertu, ktorá hneď úvodnou témou dá najavo, že kontrabas sa chce podeliť s vami o radosť zo života typickou pre Slovanov! Ide akoby o tanec Rómea plného lásky a vášne.

 

Ján Krigovský

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

Category:

Description