Audition to SND orchestra for solo/tutti

posted in: Uncategorized | 0

K O N K U R Z

Generálny riaditeľ SND v Bratislave týmto vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

hráč na kontrabas – tutti, resp. vedúci skupiny

Konkurz sa uskutoční dňa
16.11.2015 o 10.00 hod.

v skúšobni orchestra Opery v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte na adresu:

JOZEF KUNDLÁK
vedúci kancelárie orchestra
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
PRIBINOVA 17
819 01 BRATISLAVA

alebo e-mailom na adresu: jozef.kundlak@snd.sk

Konkurzné podmienky:
1. Koncert 1. a 2. časť + kadencia:
D. Dragonetti A Dur, C. D.von Dittersdorf D Dur,
J.B. Vaňhal D Dur, F.A. Hoffmeister D Dur,
J.M. Sperger č. 15 D Dur, (jeden z uvedených koncertov),

2. Voľná skladba koncertného charakteru,

3. Hra z partov:
G. Verdi Otelo 1.dejstvo písmeno G takty 5 – 8; 4.dejstvo písmeno U – Y
Aida 4.dejstvo písmeno K 10 taktov; S 12 taktov; Traviata N° I Coro
di matadori 12 taktov; Don Carlos 3.dejstvo N° 10 ; písmeno E 4 takty;
R. Leoncavallo Komedianti prológ č.3 8 taktov;
P. Mascagni Sedliacka česť č.20 t.17 – 28; č.42 Largo molto sostenuto; č.48
11 taktov;
W.A. Mozart Figarova svadba predohra;
B. Smetana Predaná nevesta (predohra);
S. Prokofiev Rómeo a Júlia; Party sú k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky SND www.snd.sk

4. Hra z listu.

link