bass-fest-2014-banner

BASS FEST 2014

12.-16. 2. 2014

 BASS FEST 2014 je už piaty ročník medzinárodných interpretačných kurzov v spojení s  prednáškami, seminármi a odbornými stretnutiami a koncertmi. Kurzy prebiehajú v odboroch: interpretácia na kontrabase, husliach, viole, violončele, gitare, akordeóne, klavíri a perkusiách. Spojením viacerých nástrojov a zoskupení v rámci jedného kurzu sledujeme zámer uplatnenia kontrabasu v komornej hudbe, orchestrálnej ako i jazzovej a sólovej interpretácii. Zámerom je poukázať na potrebu vzájomnej interakcie s inými nástrojmi a podporu vzájmného muzicírovania.

V rámci workshopov sa účastníci majú možnosť zúčastniť sólových lekcií u popredných pedagógov z vysokých škôl zo Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka, Švajčiarska, Bulharska, Ruska, Anglicka, Francúzska, Turecka, Talianska, Chorvátska a Rakúska.

KONTRABAS

Thomas Martin sólo kontrabas (UK)

Roman Patkoló  sólo kontrabas(SK/CH)

Petya Bagovska sólo kontrabas (BG)

Burak Karaagac sólo kontrabas (TK)

Waldemar Tamowski sólo kontrabas (PL)

Ján Krigovský  sólo kontrabas, viedenský violon, osemstopý violon (SK)

Jakub Waldman sólo kontrabas (CZ)

Miloslav Gajdoš  sólo kontrabas, komorná hudba, pedagogika (CZ)

Miloslav Jelínek  sólo kontrabas(CZ)

Milan Šagát komorná hudba  s kontrabasom (SK/AT)

Rastislav Sokol – orchestrálne party (SK)

Vladimír Žatko sólo kontrabas (SK/DE)

František Szanto  fyzioterapia, mental & body training (SK/CH)

Robert Ragan – jazzový kontrabas, basová gitara (SK)

Jacek Nedziela – Meira  jazzový kontrabas, basová gitara (PL)

HUSLE

Dalibor Karvay  (SK/AT)
Rollo Kovac (FR)
Ilia Korol – barokové husle (RUS/AT)
Stano Palúch – jazzová artikulácia & improvizácia (SK)

VIOLA

Zuzana Bouřová (SK)

VIOLONČELO

Jozef Podoranský (SK)

AKORDEÓN

Boris Lenko (SK)

GITARA

Rafael Catala (IT)

PERKUSIE

Hrvoje Rupcic (HR)

KLAVÍR

Daniel Buranovský (SK)
Eva Cáhová (SK)
Klaudius Kováč  jazz, improvizácia (SK)

Každý z účastníkov má možnosť zúčastniť sa jednotlivých lekcií v každom odbore. Súčasťou lekcií v odboroch interpretácia na husliach, viole, violončele, kontrabase a klavíri je príprava komorného repertoáru z diel Shuberta, Rosiniho (k stiahnutiu tu!)

Záujemcovia o jazzovú interpretáciu majú taktiež možnosť zúčastniť sa jednotlivých sólových tried vo svojom odbore (husle, gitara, klavír, kontrabas) a spoločne vytvoriť zoskupenia a prezentovať ich na záverečnom koncerte.

BASS FEST prináša už 4. ročník medzinárodnej kontrabasovej interpretačnej súťaže Karl Ditters von Dittersdorfa.

Cielom súťaže je obohatiť, motivovať a podporiť zdravú súťaživosť medzi študentmi kontrabasu, ponúknuť všetkým účastníkom a poslucháčom kurzov možnosť porovnať svoje výkony s kontrabasistami z iných štátov a zástupcami iných škôl. Výkony účastníkov súťaže hodnotí odborná porota v zložení všetkých lektorov kontrabasu. Účastníci súťažia v troch rôznych kategóriách (ZUŠ, konzervatória, vysoké školy). Podmienky súťaže sú dané a zverejnené na webovej stránke občianskeho združenia Slovak Double Bass club. Pre aktuálny ročník bola skomponovaná povinná skladba pre kontrabas a klavír od Jevgenina Iršaia „Bassome mucho“ (pre najvyššiu súťažnú kategóriu). Víťazi súťaže vystúpia na záverečnom koncerte víťazov, obdržia diplom a vecné ceny od sponzorov podujatia.

Počas BASS FEST-u sa uskutoční 8 koncertov z toho:

2 lektorské koncerty sólo kontrabasistov:

Thomas Martin,  Miloslav Jelínek, Miloslav Gajdoš, Burak Karagaac, Ján Krigovský, Petya Bagovska, Radoslav Šašina a BASS BAND

Rafael Catala & ensemble/ Rafael Catala– gitara, Ján Krigovský– kontrabas, Hrvoje Rupcic – perkusie

ALEA/ Stano Palúch– husle, Daniel Buranovský-klavír, Boris Lenko– akordeón, Ján Krigovský– kontrabas Martin Babjak – spev, Robert Roth

jazzový koncert na ktorom vystúpia lektori jazzových tried : Jacek Meira, Robert Ragan, Stano Palúch, Klaudio kováč,

Koncert lektorov komornej hudby a ostatných nástrojov: Dalibor Karvay, Jozef Podhoranský, Zuzana Bouřová, Ján Krigovský, Eva Cáhová, Daniel Buranovský

Koncert kontrabasového orchestra a komorných zoskupení študentov

Záverečný koncert víťazov medzinárodnej kontrabasovej interpretačnej súťaže Karl Ditters von Dittersdorfa.

Cieľom projektu BASS FEST 2014 je sprostredkovanie profesionálnych skúseností, vedomostí a zručností pre účastníkov kurzov, nadviazanie nových kontaktov a podnetných stretnutí, umeleckej konfrontácie mladých umelcov. V neposlednej rade sprostredkovať profesionálne hudobné podujatie v podobe kvalitných interpretačných kurzov, súťaže, prednášok, seminárov a koncertov.

Informácie pre uchádzačov / Participant information

Prihláška/Registration

Lektori/ Lectors

Harmonogram kurzov/ workshop schedule

Kontrabasová súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa/ Double bass competition of C. D. von Dittersdorf

Plagát/Poster