Spoločne benefičné výťažky Musica Perennis Iuventutis 2014

Slovak Doublebass Club & Collegium Wartberg & Oratórium sv. Filipa Nériho & Mesto Senec

 

6.1.2014 – Čarovný deň –Vodopád a MO MS v Senci-M.Babjak
                  Charitas Christi o.z. D.Kubín – 400,02€

2.3.2014 – Barokový tanečný workshop /Ars Antiqua Austria/

Collegium Wartberg – dance company

                 Jezuitska misia v Kirgizstane –  50€

2.3.2014 – Delirio – rakúsky barokový ansámbel
                  Jezuitska misia v Kirgizstane – 205€

18.3.2014- Súbor Alea & Martin Babjak- Oj mame, shlog mich nist!
                  O.Z.- Nadácia detí Bernolákovo  – 680€

29.3.2014–Collegium Wartberg –J.Haydn- Sedem posledných slov
                  Farnosť Senec- Na pomoc seneckým deťom – 208,65€

2.5.2014 – Senčania Senčanom- Hudobný maratón
                  Pre senecké rodiny v hmotnej núdzi – 200€

8.6.20104- BassBand -„New Liwe“
                  Pre potreby Slovak Doublebass Club-u – 89€

13.6.2014 -Collegium Wartberg Young / Neukirchen Kammerorchester
                  Dobrota sv. Alžbety o. z. deti a matky v núdzi – 200€

20.6.2014- Collegium Wartberg – Hudba hofburgu vo Viedni
                  Jozefínum Dolná Krupá/Dom pre týrané ženy – 250€

4.10.2014- Rafael Catala Ensemble- Nomádi
                  Dom Nezábudka v Senci pre mentálne postihnuté deti – 140€

30.11.2014-Collegium Wartberg Young- Hudobnícky rod Gašparovcov
                   Betánia Senec, n.o. – 200€

14.12.2014-Haydn Quartet Ensemble- Bitte , wiener melange!
                   Charitas Christi o.z. D.Kubín – 320€

Spolu                                                                                                      2942,67€