Boris_Lenko

Boris Lenko je odchovancom žilinského konzervatória z triedy Antona Pittnera(1979 – 1984) a Vysokej školy múzických umení v Bratislave z triedy Marty Szökeovej (1984 – 1988).
od 1989 – interný pedagóg VŠMU (napr. žiak Miloš Todorovski – držiteľ 2. ceny na súťaži poriadanej Confédération mondial de l´accordéon v Portugalsku)
od 1998 – doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave.

životopis

Úspechy na mnohých domácich aj zahraničných súťažiach odštartovali jeho medzinárodnú sólistickú kariéru. V roku 1987 získal dve I. ceny na medzinárodnej súťaži akordeonistov Grand Prix v Andrezieux – Boutheone vo Francúzsku a to v kategórii sólovej hry a v kategórii akordeónového dua. Od roku1990 pravidelne vystupuje na najvýznamnejších domácich podujatiach, festivaloch, koncertných cykloch. Pravidelne účinkuje na festivaloch Večery novej hudby a Melos Etos v Bratislave. Vystúpil v Rakúsku, Slovinsku, Juhoslávii, Rusku, Ukrajine, vo Francúzsku, Švajčiarsku a i. Od roku 1996spolupracuje so súborom Požoň sentimentál, pre ktorý skomponoval viacero kompozícií. Dôležitou súčasťou jeho koncertnej činnosti je spolupráca v akordeónovom duu s Rajmundom Kákonim a so súborom Veni a Vapori del cuore. Od roku 1989 pôsobí ako pedagóg akordeónovej hry na VŠMU v Bratislave.
Repertoár B. Lenku je veľmi široký a z mnohých pohľadov veľmi novátorský. Obohatil koncertné pódiá na Slovensku o celý rad zaujímavých diel z celého sveta, ako aj o slovenské diela, komponované autormi priamo pre neho (J. Beneš, Ľ. Burgr, J. Hatrík, P. Machajdík, M. Piaček, I. Zeljenka a i.). S ŠKO Žilina uviedol v roku 2001 v Žiline a na festivale Melos Etos v Bratislave Koncert pre bandoneon, sláčiky a bicie Astora Piazzollu.

Ceny a vyznamenania:
1986 Celoštátna umelecká súťaž akordeonistov, Hořovice (CZ) – 2. cena, ceny Slovenského hudobného fondu a Českého hudobného fondu a najvyššie uznanie poroty za hru v duu s Ľubomírom Žovicom

1987 Grand Prix de l’ Accordéon v Andrezieux-Boutheon (FR) – cena Grand prix za sólovú hru a za hru v duu s Ľubomírom Žovicom