cáhová_eva

Pôsobí ako koncertná klaviristka doma aj v zahraničí. Študovala na Konzervatóriu v Žiline, v klavírnej triede Mgr. Dariny Švárnej. Konzervatórium ukončila v roku 1998 absolventským koncertom v spolupráci s ŠKO v Žiline.V štúdiách pokračovala pod vedením prof. Mgr.art. Zuzany Niederdorfer ArtD. na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici. V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave v triede prof. Mgr.art.Zuzany Niederdorfer ArtD. Eva Cáhová je držiteľkou  niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. V roku 1999 získala na Medzinárodnej súťaži B. Martinů v Prahe Čestné uznanie. V máji 2002 vystúpila v rámci festivalu Anglo – czechoslovak Trust na viacerých koncertoch v Londýne. Na   tomto festivale jej   bola udelená Cena za interpretáciu F. Liszta a J. Cikkera. V roku 2004  získala   3 . miesto na Medzinárodnej súťaži B. Smetanu v Plzni. Ako členka klavírneho dua sa zúčastnila Medzinárodnej súťaže F. Schuberta v Jeseníku, kde sa spolu s Anetou Majerovou umiestnili na 1. mieste.  Vo februári 2008 získala ocenenie Zlatý Parnas, udeľované najlepším účastníkom Medzinárodného fóra klaviristov v poľskom Sanoku.

Venuje sa aktívnej umeleckej   činnosti, koncertuje doma aj v zahraničí, účinkovala  v Anglicku (Londýn), Rusku (Moskva),Česku (Praha, Brno), Poľsku (Sanok, Krosno, Staľova Woľa, Varšava), Slovinsku (Ľubľana, Žalec), Taliansku (Adria, Terni, Florencia), Španielsku (Barcelona), Litve (Kleipeda),  Fínsku (Oulu), na Ukrajine (Ľvov),Islande (Rezkjavík) a v Bulharsku (Ruse). Spolupracovala   s domácimi aj zahraničnými symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia Bratislava, ŠKO Žilina, Komorný orchester České Budějovice, Symfonický orchester Akadémie muzickej v Ľvove, Filharmónia v Ruse). Ako   komorná hráčka pôsobila v klavírnom duu s prof. Zuzanou Niederdorfer ArtD., spolupracovala aj so spevákom Ivanom Zvaríkom, akordeonistom Michalom Červienkom a gitaristom Adamom Marcom.

Pre Slovenský rozhlas – Rádio Devín nahrala množstvo verejných live nahrávok. Premiérovo uviedla  niekoľko pôvodných slovenských diel pre klavír – P.Špilák: E. Es pre klavír, Concertino pre klavír a orchester, J.Iršai: Magnil totoka pre gitaru a klavír, E.Krák: Candlelight pre gitaru a klavír, Panoptikum pre klavír.