OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Filip Jaro

sa narodil v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V roku 2005 vyhral 1. miesto v Súťaži študentov konzervatórií SR a v roku 2007 1. miesto a cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, H.Mayr, J.Niederhammer, W. Guttler, C. Rottaru.

Sólovo účinkoval so Symfonickým orchestrom konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, s orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergerncie, Hudba Trnave. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Riccardo Mutti, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). Od roku 2007 je členom Orchestra opery SND, od roku 2008 na pozícii zástupcu vedúceho skupiny kontrabasov.

Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Každoročne usporadúva recitály a kontrabasové koncerty v koncertnom duu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja.

Ako komorný hráč spolupracuje aj s Mucha quartett a s Moyzesovým kvartetom.