BassFest2015_plagatFACEBOOK_

 

Harmonogram/ Schedule

 

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf

&

BASS FEST+2015 / workshops & concerts

26.September/Sobota/Saturday

príchod, registrácia, ubytovanie, korepetície/ arrival, registration, accommodation, corepetition

27. September/nedeľa/sunday

7:30 – korepetície/ corepetition

8:30 –slávnostné otvorenie kontrabasová sútaž K. D. von Dittersdorfa/ Double bass  competition of K.D. v. Dittersdorf

9:00 – 10:00 – 1. kategória

10:00 – 11.30 – 2. A + B kategória

11:30 – 13:30 – 3. A + B kategória

14:00 obed

16:00 2. kolo 2. A + B kategória

17:00 – 18:30 2. kolo 3. A + B kategória

 

20:00 otvárací koncert sála „ Radnica“ J. Cikkera, SNP č. 1

Koncert k piatemu výročiu Slovak Double Bass Club-u /concert of 5th year celebration of Slovak Double Bass Club

BassBand & guests>/ Mária Čírová

BASS FEST+2015 / workshops & concert

28. September/ pondelok/ monday:  

10:00 slávnostné otvorenie kurzov/ workshop opening

10:30 – 12:30 výuka/ tutorial

12:30-14 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture

15-18 výuka/ tutorial

19:00 koncert/ concert 

/ Ronald Šebesta – Clasics MALTS project / Ivica Gábrišová/ Vlado Žatko

21:00 JIŘÍ STIVÍN & group/ baroque – jazz variations

29.September/ útorok/ tuesday:

9-12 výuka/ tutorial

12:30-13:30 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture: K. Trumpf: J. M. Sperger

15-18 výuka/ tutorial

19:00 koncert/ concert

/ Thomas Martin/ Thiery Barbé/ Ján Krigovský/

21:00 BASHAVEL

/ S. Palúch/ M. Comendant/ R. Ragan/ P. Solárik/

30. September/ streda/ wednesday:

9-12:30  výuka/ tutorial

13-14 obed/ lunch

14-15 prednáška, seminár/ lecture: F. Szanto: Fit for Music

15-18 výuka/ tutorial

18:00 divadelné predstavenie „KONTRABAS“ P. Süskind/ , Akadéma Umení, fakulta dramatických umení

20:00 koncert barokovej hudby/ concert of baroque music  

Jana Semerádová / Jeremy Joseph/ David Sinclair/ Ján Krigovský/ Ján Čižmář

21:00 COLLEGIUM WARTBERG – VIVALDI – štyri ročné obdobia/ four season – Baroque- Bluegrass variations

/Dalibor Karvay/ Stano Palúch/ Michal Vavro & Collegium Wartberg 

1.Október/ štvrtok/ thursday:

9-12:30  výuka/ tutorial

13-14 obed/ lunch

14-15 seminár/ lecture Matúš Jakabčic – how to make good composition

15-17 výuka/ tutorial

 

19:00 koncert lektorov kontrabasových tried/ concert of Double Bass lectors

Zsolt Fejervári/ Radoslav Šašina/ Miloslav Gajdoš

20:00 Invention Quartet:

Adam Marec/ Eva Cáhová/ Róbert Ragan/ Peter Solárik

21:00 „BASS FRIENDS“ projekt/ jazz, swing, fusion a jamsession

Jacek Nedziela Meira/ Juraj Griglák/ Robert Ragan/ Juraj Bartoš/ Matúš Jakabčic/ Klaudius Kováč/ Peter Solárik/ Stano Palúch

….after party…

2. Október/piatok/friday:

9-12:30  výuka/ tutorial (okrem kontrabasu/without double bass)

9-12:00 skúška kontrabasového orchestra / doublebass orchestra main rehearsal

12-13 obed/ lunch

13-15 akustická – generálna skúška/ acoustic – general reherseal

15:00 záverečný koncert

/ víťazi medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdora/ winners of international Double Bass Competition C. D. von Dittersdorf

/ najlepší účastníci kurzov/ the best participants of workshops

/ vystúpenie kontrabasového orchestra pod vedením Miloslava Gajdoša/ Double Bass orchestra under leading of Miloslav Gajdoš

/ odovzdávanie diplomov/ commitment of diploms for all participiants

všetky koncerty sa konajú v koncertnej sále „Radnica“ sála J. Cikkera, SNP č. 1 v Banskej Bystrici

/all conerts are in concert hall „Radnica“ hall of Ján Cikker, SNP square Nr. 1 in Banská Bystrica