Haydn quartet ensemble – adventné koncerty

posted in: Aktuality, Koncerty | 0

koncerty SC + VB (1)

vás všetkých srdečne pozýva na koncerty Haydn Quartet /Rakúsko/ s hosťom Jánom Krigovským -8.stopový violon v hudbe dvoch klavírnych virtuózov C.Czerny a F.Schubert -od ktorého zazneje slávne sláčikové kvinteto C-Dur pre dve violončela.

Raritou ,okrem toho, že Schubert toto nádherné dielo napísal dva mesiace pred svojou smrtou je plné vyznania viery , osudu a nádeje. Toto dielo aj  dokončil.
Druhé violončelo bude  zastúpené 8.stopovým violonom ako svetová premiera v tomto obsadení.
Prídte sa naplnit a potešit svoje srdcia v tomto novom advente!

14. decembra o 16:00 Senec, Kostol sv. Mikuláša

14. december o 18:00 kaštieľ Veľký Biel – zlatá sála