Jakub-WaldmannJakub Waldmann

je absolventem Teplické konzervatoře (prof. Rudolf Slach) a Hudební fakulty akademie múzických umění v Praze (prof. Zdeněk Benda). Během svého studia působil v orchestru Národního divadla a v Sukově komorním orchestru. Po skončení studií byl přijat do kontrabasové skupiny České filharmonie. Od roku 2002 vyučuje na Hudebním gymnáziu v Praze. Svou činnost v České filharmonii ukončil a pokračoval v Českém komorním orchestru, kterého byl pět let ředitelem. V roce 1989 se stal zakladatelem Unie orchestrálních hudebníků a ochranné společnosti Intergram. Spolupracuje s Českým rozhlasem – mimo jiné vytvořil rozhlasové pořady o světových orchestrech, organizuje v Čechách hudební festivaly, věnuje se edukativním hudebním projektům a je organizátorem Kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné. V současné době se vedle své pedagogické činnosti věnuje komorní hudbě a pod vedením Valerije Gergieva spoluúčinkuje ve World orchestra for Peace.