BASSFEST2016_FB_05

Lectors 2016:

DOUBLE BASS:

Ján Krigovský (SK)

Zsolt Fejérvári (HU)

Béla Szedlak (HU/CH)

Ján Prievozník (SK)

Zoltán Janikovič (SK)

JAZZ BASS:

Robert Ragan(SK)

 BAROQUE VIOLIN:

Leila Schayegh (CH)

CEMBALO:

Peter Guľas (SK)

JAZZ PIANO:

Pavol Bodnár (SK)