(1987)

IMG_9543

Metod Podolský

Štúdium na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave ukončil v kontrabasovej triede Mgr. art. Jána Krigovského. V roku 2005 sa zúčastnil Súťaže študentov konzervatórií SR, kde získal 2. miesto. Už počas štúdií účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch – European Philharmonic Orchestra Austria, Junges Klangforum Mitte Europa, Donau Philharmonie Wien, Wiener Akademie, orchester Janáčkovej opery, národné divadlo Brno, ako aj v slovenských orchestroch – orchester Slovenského národného divadla, komorný orchester New Music, formácia Cellisimi, orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Štátna filharmónia Košice a i. V roku 2007 absolvoval koncertné turné po Japonsku s komorných orchestrom Salzburg  Chamber Orchestra. V roku 2014 promoval na Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde absolvoval v triede Mgr. art. Jána Krigovského. V súčasnosti pôsobí ako hráč komorného orchestra Cuore Barocco a je členom kontrabasového kvarteta BassBand. Taktiež pôsobí ako pedagóg kontrabasu na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.