Milan Paľa

Milan Paľa (1982) sa narodil v Prešove. Študoval na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (1996-2000) v triede Mgr. Petera Strenáčika. Po absolvovaní konzervatória pokračoval na viedenskej Universität fur Musik und darstellende Kunst a vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde absolvoval v triede doc. Františka Novotného.

Milan Paľa je nositeľom ocenení z domácich a medzinárodných súťaží, medzi ktoré patrí napr. Concourse Moderne Riga, Leoš Janáček Competition Brno, Bohuslav Martinu Competition, Anglo-Czecho-Slovak Trust London atď.

Počas svojho štúdia sa Milan Paľa zúčastnil niekoľkých medzinárodných majstrovských kurzov, z ktorých najvýznamnejšie sú Vladimíra Spivakova v Zurichu, Semiona Jaroševiča a Jeana Guillou, na ktorých sa niekoľkokrát zúčastnil aj ako interpret jeho diel.

Ako sólista spolupracoval so Státní filharmonii Brno, Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu Bratislava, Rádiovým orchestrom Kijev, Petrohradským kongresovým orchesterom, Petrohradským filharmonickým orchesterom, Capella of St. Pe¬tersburg a dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Leos Svarovsky, Ondrej Olos,David Svee, Peter Gribanov a iní. Koncertoval vo Švajčiarsku, Francúzku, Rusku, na Ukrajine, Nemecku, Rakúsku, Malte…

V roku 2009 získal Milan Paľa Cenu Ľudovíta Rajtera. Cenu udeľuje Hudobné centrum mladej osobnosti slovenskej hudby. Milan Paľa je len druhým držiteľom tejto ceny, kedy bola prvý krát udelená v roku 2006 a získal ju nielen za výnimočné interpretačné kvality, ale aj za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudbe, ktorá si prostredníctvom jeho strhujúceho podania získava čoraz väčšiu pozornosť nielen na domácich, ale aj zahraničných pódiách.