Milan Sagat

Milan Šagát

Narodil sa v roku 1946 na Slovensku a vyrastal v hudobníckej rodine. Štúdium hudby začal ako huslista. Ako dieťa si priniesol rôzne ocenenia z hudobných súťaží.  Hru na kontrabase začal študovať v Bratislave keď mal pätnásť rokov a po maturite v roku 1965 začal študovať na Vysokej škole múzických umení. Počas štúdia na vysokej škole bol členom orchestra Slovenského Rozhlasu, orchestra SND a Slovenskej Filharmónie. Zároveň sa  aktívne venuje  koncertnej činnosti a najmä komornej hudbe.

Od roku 1970 je členom orchestra Viedenskej opery. V roku 1973 získal diplom na Hochschule für Musik vo Viedni. V tom istom roku sa stáva členom Viedenských filharmonikov.

Od roku 1978 bol asistentom Prof. Ludwiga Streichera na Hochschule für Musik vo Viedni, okrem toho bol členom niekoľkých komorných zoskupení, napríklad: „Ensemble V. Wien, Sextett Wien, Philharmonia Ensemble. Spoluúčinkoval v súbore „Ensemble des 20. Jahrhunderts“ a tiež na rade nahrávok pre Rozhlas. Od roku 1990 je členom Wiener Oktetts a Hofmusikkapelle vo Viedni. Je porotcom na rôznych hudobných súťažiach a tiež docentom v národných a medzinárodných mládežníckych orchestroch, ako napríklad „Internationalen Orchesterinstitut Attergau“.

V roku 1992 získal titul Magister a v posledných rokoch sa tiež venuje dirigovaniu.

V roku 1994 dostal ocenenie kraja Salzburg. V roku 1999 titul Professor.