gulas-foto-jpg-224

Peter Guľas

 

Študoval na Konzervatóriu v Košiciach (kompozíciu u J. Podprockého a klavír u I. Millera), aj na VŠMU v Bratislave (kompozíciu u I. Hrušovského a J. Hatríka, klavír u I. Černeckej a D. Buranovského). Po absolvovaní pokračoval v štúdiách čembala na Akadémii starej hudby v Brne (Shalev Ad-El), a ako štipendista NUFFIC na Conservatoriu van Amsterdam (Bob van Asperen). V roku 2000 získal majstrovský diplom. Svoje znalosti hry generálneho basu si prehĺbil ako štipendista Francúzskej vlády na stáži na CNSMD de Lyon (Ives Rechsteiner). Absolvoval majstrovské kurzy kompozičné (Tristan Murail) aj interpretačné semináre (Gustav Leonhardt). Už počas štúdií verejne vystupoval a po návrate z cudziny sa stal vyhľadávaným hráčom bassa continua a sólistom v ansámbloch a orchestroch. Odvtedy koncertoval vo väčšine krajín Európy, v USA i Mexiku. Od roku 2005 je členom súboru Musica Aeterna, s ktorým realizoval celý rad domácich aj zahraničných turné (napr. Bach festival Budapest – 5. brandenburgský koncert, Bachfest Leipzig – Zimmermannov čembalový koncert, Rudolfinum v Prahe – program MEMA 2009). Premiérovo uviedol a nahral na CD platne množstvo znovu objavených hudobných pamiatok z územia Slovenska (Hudba z Trenčína, omšu, symfónie a sonáty Antona Zimmermanna). Dlhoročne spolupracuje aj s ďalšími komornými orchestrami a súbormi na Slovensku.

Ako sólista na čembale premiéroval program zostavený PhDr. Ladislavom Kačicom z diel zapísaných v Roškovského zborníku (festival Concentus Moraviae), uviedol tiež v novodobej premiére hudbu Franza Paula Riglera na klavichorde (Helsinki). Jeho profilové CD (Diskant) obsahuje práve sonáty pre fortepiano a čembalo tohto vynikajúceho tvorcu a virtuóza, ktorý pôsobil aj ako významný pedagóg v Prešporku (dramaturgia PhDr. Kačic). Niektoré z týchto sonát sú nahrané vôbec prvýkrát na historických nástrojoch. Hral Bachov čembalový koncert s Košickou filharmóniou, vystupoval aj s SKO Bohdana Warchala. V SND naštudoval ako korepetítor a sprevádzal na čembale operu Alcina od Händela. Ako majiteľ hammerklavíra (model Walter&Sohn 1805 – kópia z dielne Paula McNultyho, Divišov) inicioval mnohé hudobné aktivity a koncertné predvedenia klavírnej hudby (festival Hammerklavier na VŠMU, klavírne recitály na Slovensku a v Rakúsku, semináre). Spolu s Musicou Aeternou uviedol sériu koncertov Musica Cameralis v umeleckej kaviarni Scherz (Mozartov koncert A-dur K.414, Hummelov klavírny kvintet a klavírne triá, Dušekov klavírny kvintet, Tomášekovo trio a Haydnove Londýnske symfónie v úprave J.P.Salomona, Schumannov klavírny kvartet). Je obdivovateľom aj nadšeným propagátorom a interpretom Hummelovej sólovej a komornej hudby, najslávnejšieho skladateľa a virtuóza hudobnej minulosti Slovenska.

Venuje sa tiež súčasnej hudbe (premiéroval vlastnú skladbu Toccata pre čembalo v Nitrianskej galérii, Concerto Manuela de Fallu na BHS 2009 so súborom Quasars Ensemble, nahrávka Etudy pre čembalo Josefa Sixtu, premiéra Dua pre cymbal a čembalo od Ilju Zeljenku s E. Ginzery , účinkovanie na New music at home v Šamoríne a v diele G. Kančeliho na Melos-Étos so SOSR). V SRo pripravuje projekt hammerklavier and live electronics. Bohatá je tiež jeho pedagogická a teoretická činnosť. V roku 2009 obhájil na VŠMU titul PhD. dizertačnou prácou na tému Francúzsky generálny bas, a pripravil na publikovanie Príručku generálneho basu pre začiatočníkov. Pôsobil ako korepetítor a lektor bassa continua na kurzoch holandskej spoločnosti La Pellegrina, viedenskej Orpheon a viedol triedu čembala a bassa continua na workshope MEMA 2009. Prednášal teóriu a vyučoval čembalo, basso continuo a improvizáciu na VŠMU, viedol semináre o Bachovom Dobre temperovanom klavíri a invenciách pre EPTA a AUHS.

V súčasnosti je korepetítorom v SND v Bratislave a prednáša v odbore hudobná výchova na PdF Trnavskej univerzity.

Interpretácia Petra Guľasa – v sóle i continuu – prezrádza zdatné muzikantské zázemie s poeticko–meditatívnym podtónom, iskrivým rytmickým pulzom, živým spádom. Jeho odborná kvalifikácia v oblasti historicky poučenej interpretácie ho radí na popredné miesto v neveľkej skupine špecialistov starej hudby na Slovensku. Vyvíja úsilie založiť a vybudovať na akademickej pôde na Slovensku oddelenie barokovej hudby. Ako skladateľ píše hudbu pre čembalo, detské piesne, aranžuje v oblasti ľahkej múzy. Najznámejšie skladby skupiny Elán zaranžoval a sám nahral pre sólový klavír.” (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I.)