sebesta2

1981 – 1987 Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)
1988 – 1993 VŠMU (Jozef Luptáčik st.)
1991 – 1992 stáž na Conservatoire de Région v Bolougne vo Francúzsku (Jean Max Dussert)
1995 VŠMU, postgraduálne štúdium (Miloš Jurkovič, Jozef Luptáčik st.)
1996 trojmesačná stáž na Conservatoire de Région v Bolougne
účasť na kurzoch u klarinetistov: Hans Deinzer, Suzanne Stephensová, Michael Riessler, Eduard Brunner, Ernesto Molinari
1987/1988 prvý klarinetista v orchestri spevohry Novej scény v Bratislave
od 1993 až do súčasnosti prvý klarinetista v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave
od 1995 prvý klarinetista súboru Cappella Istropolitana
od 2003 pedagóg na VŠMU (v. 2005 – 2007 prodekan), vyučuje hru na klarinete, komornú hru, hru orchestrálnych partov, dejiny a literatúru klarinetu, metodiku a pedagogiku hry na klarinete a základy intonácie v ansámblovej hre na dychových nástrojoch

 

 

Ako sólista účinkoval so súbormi Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Veni ensemble, Moyzesovo kvarteto a s orchestrami ŠKO Žilina, Symfonickým orchestrom Jána Cikkera v Banskej Bystrici a ď.

Je zakladajúcim členom štyroch komorných telies: Veni ensemble pre súčasnú hudbu, improvizačného súboru Vapori del Cuore, Opera aperta ensemblu a súboru basetových rohov Lotz Trio. Príležitostne spolupracoval aj so súbormi Musica aeterna a Solamente naturali.

„Doterajšie hudobné aktivity poukazujú na jeho viaceré orientácie: na sólový a komorný repertoár 20. storočia, na improvizovanú a experimentálnu súčasnú hudbu, na vybraný sólový a komorný repertoár klasicisticko-romantickej tradície a na dobovo poučenú interpretáciu hudby 18. storočia. Zaoberá sa aj muzikologickým výskumom zvukovosti klarinetu.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 153-155.)