Súťažný repertoár Kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa pre rok 2014/ Repertoire for Double bass Competition of C. D. von Dittersdorf for year 2014:

I. kategória: žiakov zuš/ First category – students/pupils of primary music schools:

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo, alebo so sprievodom klavíra/ one song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment

II. kategória: študenti konzervatórií/ Second category – students of conservatories

1. a 2. časť zo Sonáty z obdobia Baroka alebo Klasicizmu/ first and second movement from Baroque or Klassicizm Sonata

15 – 18 rokov/ 15-18 years      dát. nar. od 13. 2. 1996/ date of birth from 13. 2. 1996
18 – vyššie/ 18 and higher       dát. nar. do 13. 2. 1996/date of birth till 13. 2. 1996

III. kategória: študenti vysokých umeleckých škôl a akadémií/  Third category – students of  high schools and music academies:

18 -21 rokov/18-21 years         nar. od 13.2. 1993/ date of birth from 13. 2. 1993
21 – a vyššie/ 21 – and higher   nar. do 13.2. 1993/ date of birth till 13. 2. 1993

-1. a 2. časť zo Sonáty alebo Koncertu z obdobia Klasicizmu (bez kadencie)/ first and second movement from Klassicism Sonata or Concert (without cadenza)

-povinná skladba/ obligatory composition: k stiahnutiu TU!/ download HERE!

Bassome mucho – Contrabass (solo ladenie/solo tuning)
Bassome mucho – Cb-Piano

V prípade povinnej skladby je povolená hra z nôt!

It is allowed to use music score in obligatory composition!