Mgr, ZUZANA BOUŘOVÁ PhD., Art,D.

Študovala hru na viole na brnianskom konzervatóriu v triede prof. A. Moráňa a na Janáčkovej

akadémii múzických umení u prof, J, Kratochvíla. Svoje umelecké schopnosti a teoretické

znalosti prehĺbila neskôr doktorandským štúdiom na JAMU v Brne a VŠMU v Bratislave.

Už počas štúdia sa zúčastnila početných súťaží v sólovej aj komornej hre. Roku 1987 získala

titul laureáta Interpretačnej súťaže min. kultúry ČSR v Hradci nad Moravicí.

V tom istom roku sa stala členkou Slovenského komorného orchestra pod umeleckým

vedením Bohdana Warchala. S týmto umeleckým telesom účinkovala nielen vo väčšine

Európskych štátov ale aj v Japonsku, Korei, USA…, podielala sa na nahrávkach viac než 25

CD nosičov ( pre firmy OPOUS, SUPRAPHON, CLASSIC PRODAKTION …)

a realizovala množstvo záznamov pre rozhlasové aj televízne vysielanie. Vystupovala na

významných hudobných festivaloch ako Pražská jar, Varšavská jeseň, Vendrell- festival

International de Música Pau Casals, festival de Madrid. Festival Schleswig- Holstein atd.

V súčasnosti sa venuje sólovej a predovšetkým komornej hre v klavírnom kvartete a triu, či

iných sláčikových združeniach.

Pedagogicky pôsobí na AU v Banskej Bystrici , je autorkou hudobne vzdelávacích projektov

aj odbornej pedagogickej literatúry.

Mgr, ZUZANA BOUŘOVÁ PhD., Art,D.

Študovala hru na viole na brnianskom konzervatóriu v triede prof. A. Moráňa a na Janáčkovej

akadémii múzických umení u prof, J, Kratochvíla. Svoje umelecké schopnosti a teoretické

znalosti prehĺbila neskôr doktorandským štúdiom na JAMU v Brne a VŠMU v Bratislave.

Už počas štúdia sa zúčastnila početných súťaží v sólovej aj komornej hre. Roku 1987 získala

titul laureáta Interpretačnej súťaže min. kultúry ČSR v Hradci nad Moravicí.

V tom istom roku sa stala členkou Slovenského komorného orchestra pod umeleckým

vedením Bohdana Warchala. S týmto umeleckým telesom účinkovala nielen vo väčšine

Európskych štátov ale aj v Japonsku, Korei, USA…, podielala sa na nahrávkach viac než 25

CD nosičov ( pre firmy OPOUS, SUPRAPHON, CLASSIC PRODAKTION …)

a realizovala množstvo záznamov pre rozhlasové aj televízne vysielanie. Vystupovala na

významných hudobných festivaloch ako Pražská jar, Varšavská jeseň, Vendrell- festival

International de Música Pau Casals, festival de Madrid. Festival Schleswig- Holstein atd.

V súčasnosti sa venuje sólovej a predovšetkým komornej hre v klavírnom kvartete a triu, či

iných sláčikových združeniach.

Pedagogicky pôsobí na AU v Banskej Bystrici , je autorkou hudobne vzdelávacích projektov

Aj odbornej pedagogickej literatúry.