THIS SITE IS AVAILABLE ONLY IN SLOVAK LANGUAGE!

Aj v roku 2018 sa občianske združenie Slovak Double Bass Club stalo prijímateľom 2% dane                

 


TU si stiahnite tlačivo!

link dve percenta

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na rok 2018!


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno, alebo názov: Slovak Doubless Club
Sídlo: Hviezdoslavova 44, Senec 903 01
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42181461


Občianske združenie Slovak Double Bass Club bolo založené v roku 2010.

Počas svojej existencie sa mu podarilo zorganizovať 8. ročníkov medzinárodných kontrabasových kurzov BASS FEST+, na ktorých privítalo vyše 80 rôznych lektorov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska, Anglicka, Rakúska, Chorvátska, Talianska, Ruska, Turecka, Bulharska, Ukrainy, USA a i. (pozri: “kto bol našim hosťom?)

Podporuje Slovenských kontrabasistov, ale i koncertný a umelecký život na Slovensku.

Je spoluorganizátorom celoročného benefičného festivalu Musica Perennis Iuventutis (večná hudba mladých…), kde počas troch rokov zorganizovalo vyše 80 rôznych koncertov. Vďaka týmto aktivitám sa na charitatívne ciele  vyzbieralo viac ako 9000 eur, ktoré boli odovzdané organizáciám pre Afriku/Nairobi, združenie Dobrota sv. Alžbety v Sudáne, ale i napr. zariadeniu “matky v núdzi” v Dolnej Krupej a rôzne charitatívne ciele po celom Slovensku.

Zorganizovalo už siedmy ročník medzinárodnej kontrabasovej interpretačnej súťaže Karla Ditters von Dittersdorfa,  na ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov zo 17 krajín Európy.

V roku 2015 pri príležitosti piateho výročia OZ privítalo na Slovensku legendu kontrabasového sveta Gary Karra, ktorý viedol master class.

Svojimi aktivitami sa snaží vytvárať prostredie pre rozvoj nielen kontrabasového interpretačného umenia na Slovensku, ale i komornej hudby, podpory mladých talentov a vytváraniu koncertných a iných príležitostí na ich zviditeľnenie. Spolupracuje s ďalšími združeniami na podporu koncertného umenia na Slovensku: Collegium Wartberg, Collegium Wartberg joung, BASS BAND, Collegium Wartberg Dance company.

Potrebujeme i Vašu pomoc, aby sa naše vízie a plány stali našou spoločnou realitou!

PODPORTE Slovak Double Bass Club 2% Z VAŠICH DANÍ A POUŽITE ICH NA DOBRÚ VEC!


Ako na to?


TU si stiahnite tlačivo!

link dve percenta

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec…

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 • Stiahnite si predvyplnené tlačivo a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie…

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s pred-vyplnenými kolónkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť alebo vyplňte do týchto kolóniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   

  Právnická osoba…

 • Vypočítajte si Vaše 1,5% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby teda maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako je Vaša maximálna suma, musí to však byť minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV. nasledovne:

   

  IČO: 42181461
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Slovak Doublebass Club

  Ulica: Hviezdoslavova
  Číslo: 44
  PSČ: 903 01
  Obec: Senec

   

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ďakujeme…

  Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

  Právnická osoba môže poukázať 2% z dane iba v prípade ak v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi, ktorému chce poukázať 2% zo zaplatenej dane), právnické osoba potom označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane v časti IV. kolónky 1 a 2.
  Ak právnická osoba za uvedených podmienok nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, v časti IV. kolónka 3.
  Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.