Srďečne Vás pozývame na 6 ročník medzinárodných kurzov BASS FEST+ 2015

bassfest+2015 poster

bassfest+2015 A4print

IMG_231

Kurzy sú určené pre nástroje: Kontrabas, + Husle, Violu, Violončelo, Klavír, flautu, klarinet, trúbku, organ, barokové husle čembalo basovú gitaru a iné nástroje v oboroch: sólová interpretácia, orchestrálna prax, komorná hudba, jazzová interpretácia a improvizácia, body & mental training a ďalšie… Medzinárodné kurzy sú určené pre žiakov základných umeleckých škôl, študentov konzervatórií, vysokých umeleckých škôl a univerzít. Všetci účastníci ako i učiteľia a publikum sú vítaní. Viac informácií o lektoroch a detailný program už čoskoro… (tím SDBC)

IMG_291

BASS FEST+ 2015 sa bude konať v termíne od 28. septembra do 2. októbra 2015/ Akadémia umení v Banskej Bystrici

IMG_558

Projekt BASS FEST+2015

BASS FEST+ 2015 je už šiesty ročník medzinárodných interpretačných kurzov v spojení s  prednáškami, seminármi a odbornými stretnutiami a koncertmi. Nadväzuje už na päť úspešných ročníkov kurzov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov a spolu viac ako 100 lektorov15 krajín Európy. Doménou kurzov a hlavnou ideou už od začiatku nie sú len kontrabasové kurzy a teda jednostranné zameranie, ale ako je znázornené už v jej logu znamienkom + dôležité je prepojenie s ďalšími nástrojmi a „partnermi“ na koncertných pódiách. Cieľom je poukázať na potrebu vzájomnej interakcie s inými nástrojmi, podporu vzájomného muzicírovania, dôležitosť využitia nástrojov v sólovej, komornej a orchestrálnej hre, ako i jazzovej hry a improvizácie. Každý ročník prináša možnosť prihlásiť sa na nové hudobné nástroje. Šiesty ročník BASS FEST+ 2015 bude obohatený, oproti už osvedčeným nástrojom ako kontrabas, violončelo, viola, husle, klavír, o nástroje ako: organ, čembalo, flauta, klarinet, trúbka, barokové husle, lutna, baroková gitara, basová gitara a bicie. Každý rok tak otvára nové možnosti pre nové nástrojové skupiny. Vytvára tak priestor, ako sa do projektu môžu zapojiť noví záujemcovia kurzov. Cieľom a zámerom organizátorov je obohacovať tím lektorov a zároveň zaistiť jej kvalitatívnu úroveň, prinášať  flexibilitukreatívnosť do nových ročníkov.

V rámci workshopov sa účastníci majú možnosť zúčastniť lekcií u popredných pedagógov z vysokých škôl zo Slovenska (Akadémia Umení v Banskej Bystrici, VŠMU), Čiech (JAMU Brno, AMU Praha), Poľska (Akademia W. Lutoslavskiego Wroclaw), Nemecka (Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, Hochshule für Musik und Theater München), Švajčiarska (Musikakademie Basel, Schola Cantorum Basiliensis – Basel) Francúzska (National Conservatory of Music of Paris), Anglicka (Birmingham Music Academy,) Rakúska (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Ruska (Moscow conservatory), Maďarska (Ferenz Liszt Academy of music) a i.


informácie a kurzovné poplatky

online registrácia

CONCERTS BASS FEST+2015