Na kroměřížské konzervatoři vystudoval hru na kontrabas u Aloise Kříže (1963–68), ve studiích pokračoval na brněnské JAMU u Jiřího Bortlíčka, kde se vzdělával také ve skladbě u Zdeňka Zouhara (1968–72). V letech 1976, 1977 a 1979 studoval kontrabas u Ludwiga Streichera na letních kurzech ve Weimaru. Je laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě a držitelem ceny poroty v Mnichově, v letech 1976 a 1977 byl oceněn na mezinárodní kontrabasové soutěži v Markneukirchenu.

Za dobu svých studií hrál na kontrabas v orchestru Janáčkova divadla v Brně (1968–69) aFilharmonii pracujících Gottwaldov (dnes Zlín, 1969–73). Jako koncertní umělec vystoupil na sólových recitálech (mimo jiné na konferencích ISB v Mittenwaldu 1991 a Houstonu 1997) i s doprovodem orchestru (1987 československá premiéra Bottesiniho koncertu fis moll s Moravskou filharmonií Olomouc). V roce 1995 uskutečnil první z pěti koncertních cest do USA, hrál v Boulderu a Chicagu. Roku 1978 založil v Kroměžíži Bass club a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Gregory. V roce 2000 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti J. M. Spergera Michaelstein.
Významná je jeho činnost pedagogická. Od roku 1971 vyučuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, krátce působil také na Ostravské univerzitě (1993–95). Je lektorem seminářů a kurzů u nás i v zahraničí: Brno, Bratislava, Moskva, Lodž, Debrecen, Subotica, Miskolc, Mnichov, Drážďany, Berlín, Wells, Wroclav, Denton, Madison a jinde. Mistrovské kurzy dával roku 1997 na Juilliard School of Music v New Yorku. K jeho žákům patří mimo jiné Radomír Žalud, Miloslav Bubeníček, Roman Koudelka, Radoslav Šašina, Miloslav Jelínek, Pavel Klečka, Martin Šranko, Eva Šašinková, Luděk Zakopal, Miloslav Raisigl, Petr Ries a Jan Staněk. Pravidelně je členem porot soutěží konzervatoří a mnoha mezinárodních soutěží.
Uplatňuje se též skladatelsky, vedle komorních a duchovních skladeb komponuje především pro svůj nástroj, a to v obsazení kontrabas sólo (Sen konrtrabasisty 1976, Sempre flageoletti 1998) až pět (Chanson tristeScherzino) a dokonce i šestnáct kontrabasů (SexdecimetBassbis).
Vedle kontrabasu se věnoval Gajdoš činnosti sbormistrovské – byl sbormistrem Chrámového mužského sboru ve Zlíně (1970–71), a smíšeného sboru Moravan v Kroměříži (1975–76), v letech 1971–89 pravidelně spolupracoval s Chrámových sborem v Želechovicích nad Dřevnicí. By také dirigentem kroměřížského komorního orchestru Capella baroca (1974–92) a příležitostně varhaníkem a regenschorim kostela Bl. P. Marie v Kroměříži.