BASS CAMP for children

posted in: Aktuality | 0

…sorry, this site is available only in Slovak language…

 

Vážení kolegovia, priatelia!

 

Slovak Double Bass Club, občianske združenie sa snaží už 10 rokov na slovensku spoluvytvárať prostredie pre podporu medzinárodných edukačných projektov, koncertov, workshopov. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo  uskutočniť 9. ročníkov medzinárodných interpretačných kurzov a medzinárodnej kontrabasovej súťaže. Vydali sme noty so slovenskou kontrabasovou tvorbou, vydali sme spolu 5 CD nosičov a pod…

 

Na základe našich profesionálnych ale i osobných skúseností si uvedomujeme už dlhší čas potrebu podpory najmenšej, resp. najmladšej generácie kontrabasistov, začínajúcich žiakov. Práve tu začína výchova a postoj ako i následný vývoj a potencionálny profesionálny život hudobníka. 

“Deti sú pre nás všetkých tým najpodstatnejším a sú pre nás budúcnosťou.” 

Z našich zahraničných skúseností z okolitých štátov (Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko), si uvedomujeme zodpovednosť a potrebu podpory tejto najdôležitejšej “zložky”, ktorá je žiaľ na Slovensku dlhodobo zanedbávaná. Aj napriek snahám viacerým aktívnym pedagógom, je stále tá najmladšia skupina žiačikov veľmi málo podporovaná. 

 

Preto sme sa ako OZ, ktoré má istým spôsobom možnosti získavať potrebnú podporu a má to nakoniec aj vo svojich stanovách, rozhodli o prvý krok a pozývame všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom vedia zapojiť, alebo sú aktívni v pedagogickej práci, alebo majú svoje deti, ktoré by chceli hrať na kontrabase a pod. na prvý 

 

BASS CAMP pre najmenších

dňa 7.9 o 10.00   

Ivanke pri Dunaji (kaštieľ)

 

Na programe:

Dielka pre kontrabasový orchester od skladateľa Víťazoslava Kubičku:

“Canzone Slovacca”

“Tecie voda a mlynčeky klepocú”

“Medveď”

“Bobry”

“Les”

 

Nacvičený program bude súčasťou otváracieho koncertu 

ročníka medzinárodných interpretačných kurzov BASS FEST+2019 v Banskej Bystrici 

dňa 23. septembra 2019 o 18:00. open air koncert “kostol sv. Alžbety

(od 14:00 generálka, kostol sv. Alžbety)

 

Každému účastníkovi projektu (žiakovi aj jeho učiteľovi) bude preplatená cesta (benzín) a je pozvaný na spoločný obed.  

 

Prosíme zároveň o šírenie tohoto mailu medzi vašich známych, pedagógov, ktorí by mali o túto akciu záujem. 

S úctou a pozdravom: 

 

SDBC

 

Prípadný záujem, či vaše otázky radi zodpovieme osobne na tel čísle.:

Mgr. art. Ján Krigovský ArtD +421 905 513 677

mail: jkrigovsky@centrum.sk, slovakdoublebassclub@gmail.com